CIEKAWE LINKI

PZN – Zarząd Głowy Polskiego Związku Niewidomych

DZDN – Serwis wypożyczeń Biblioteki Centralnej PZN

PFRON – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

POPON – Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych
Turnusy Rehabilitacyjne 2021r.

SOSWDN – Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych w Owińskach

UAM – Wsparcie dla niewidomych i niedowidzących studentów

Aktualny KRS naszej Organizacji można w każdej chwili pobrać z ogólnodostępnej strony internetowej
Krajowy Rejestr Sądowy
http://ems.ms.gov.pl
należy podać numer KRS 0000074145

PLIKI DO POBRANIA

Adaptacja przestrzeni do potrzeb osób niewidomych i słabowidzących

Gdy spotkasz niewidomego:

Oświadczenia RTV: