OKR

Skład Okręgowej Komisji Rewizyjnej

 • Przewodnicząca – Janina Karpińśka,
 • Wiceprzewodniczący – Dariusz Waśkowiak,
 • Sekretarz – Barbara Czapracka.

Członkowie:

 • Andrzej Borek,
 • Elżbieta Leśniak,
 • Jan Kotkowski,
 • Barbara Rosińska.

Dyżury przedstawicieli Okręgowej Komisji Rewizyjnej ustalono na:

 • 17.04.2024 r. 10:30 – 11:30,
 • 26.06.2024 r. 10:30 – 11:30.

Członkowie komisji udzielać będą niezbędnych wyjaśnień zainteresowanym osobom, będą przyjmowali skargi, wnioski i pochwały. Dokumenty składane do OKR muszę leżeć w gestii Komisji Rewizyjnej. W przeciwnym razie zostaną przekierowane do rozpatrzenia w Biurze Okręgu.

Okręgowa Komisja Rewizyjna sprawuje kontrole nad praca wszystkich kół terenowych oraz Biura Okręgu. Jest władna kontrolować pracę, również tam gdzie jednostka terenowa wybrała swoją komisję rewizyjną. OKR jest organem zwierzchnim o najszerszych kompetencjach kontrolnych.

Ponad to informujemy, że komisje rewizyjne zostały wybrane w 4 kołach terenowych:

 1. Leszno,
 2. Piła,
 3. Wilda,
 4. Gniezno.
WP Radio
WP Radio
OFFLINE LIVE
Skip to content