ARCHIWUM

Turnusy Rehabilitacyjne w systemie SOW- ważna informacja

Szanowni Państwo,

od początku 2020 r. – w związku z trwającą pandemią koronawirusa – nastąpiła w skali globalnej diametralna zmiana warunków na wielu płaszczyznach życia społecznego i gospodarczego. Dotyczyła ona także sfery związanej z zapewnieniem przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dostępności wsparcia finansowego dla osób z niepełnosprawnościami. W warunkach ograniczeń związanych z pandemią, szczególnie istotne stało się otwarcie możliwości składania wniosków przez osoby z niepełnosprawnościami z wykorzystaniem nowych technologii – tak, by złożenie wniosku było możliwe bez fizycznego kontaktu Wnioskodawców, pracowników PCPR/MOPR oraz osób pracujących w branżach organizujących turnusy rehabilitacyjne.

Stąd też, w odpowiedzi na liczne zapytania i obiektywną potrzebę, PFRON planuje od 1 stycznia 2021 r. uruchomić dodatkowy moduł w Systemie Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON (SOW), z którego korzystają wszystkie 380 Samorządów w Polsce, aby zapewnić elektroniczną obsługę całego procesu w obszarze dofinansowań uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych. Nowy moduł SOW uwzględnia między innymi udział Organizatorów turnusów jako użytkowników Systemu. Zapewni to między innymi możliwość elektronicznego obiegu takich dokumentów jak „Informacja o wyborze organizatora”, „Oświadczenie organizatora” czy „Informacja o przebiegu turnusu”.

Upraszczając powyższe, procedowanie sprawy wyglądałoby następująco:

 • Wnioskodawca składa wniosek w Systemie SOW,
 • następnie wniosek akceptuje PCPR/MOPR,
 • potem Wnioskodawca wybiera Organizatora z listy Organizatorów Turnusów w Systemie,
 • PCPR/MOPR dokonuje akceptacji,
 • Organizator przesyła „Oświadczenie”,
 • Sprawa jest następnie dalej procedowana przez Realizatora od strony finansowej,
 • na koniec Organizator przesyła w Systemie „informację o przebiegu turnusu”.

Podsumowując, cały proces będzie odzwierciedleniem aktualnej procedury i dokumentów, i zostanie przeniesiony do obiegu elektronicznego.

PFRON dochowuje wszelkiej staranności, by SOW stawał się coraz bardziej przyjaznym i efektywnym narzędziem także dla Organizatorów Turnusów. W związku z tym, w najbliższym czasie (po 18 stycznia 2021 r.)  planujemy zorganizować dla Organizatorów turnusów cykl intensywnych szkoleń i prezentację w zakresie nowych funkcjonalności SOW tak, aby mogli Państwo bez obaw przejść do codziennego wykorzystywania platformy w swojej jednostce organizacyjnej.

Jesteśmy przekonani, że nowa funkcjonalność będzie dla Państwa w pełni użyteczna, gdyż nad jej wypracowaniem przez rok 2020 pracował dedykowany zespół składający się z przedstawicieli Jednostek Samorządu Terytorialnego oraz Organizatorów turnusów. Dzięki przystąpieniu do SOW około 500 Organizatorów turnusów, nowa funkcjonalność będzie umożliwiała również elektroniczną korespondencję między Wnioskodawcą, Realizatorem i Organizatorem Turnusu w odniesieniu do danej sprawy.

Aby Państwo mogli pracować w tym Systemie od przyszłego roku, konieczne jest wypełnienie formularza rejestracyjnego (załącznik: Formularz rejestracyjny dla organizatorów turnusów) i następnie  odesłanie skanu dokumentu z powrotem na dedykowaną skrzynkę e-mailową: turnusy@pfron.org.pl do 11 grudnia 2020 r. Zachęcamy również do korzystania z portalu SOW, gdzie będziemy umieszczać bieżące informacje i materiały dla Organizatorów turnusów jako użytkowników Systemu (https://portal-sow.pfron.org.pl).

Kontakt na dedykowaną infolinię SOW 0-800-889-777, możliwy jest w godzinach 9-17 każdego dnia roboczego.

Korzyści przystąpienia do SOW dla Organizatorów Turnusów

 • racjonalne bezpieczeństwo Użytkownika i ochrona zdrowia w czasach nowej rzeczywistości (praca w domu)
 • elektroniczny obieg takich dokumentów jak „Informacja o wyborze organizatora”, „Oświadczenie organizatora” czy „Informacja o przebiegu turnusu”
 • szybszy obieg informacji o wyborze organizatora, co daje możliwość lepszego wykorzystania miejsc na turnusach
 • szybszy obieg informacji związanych z potwierdzaniem uczestnictwa i kosztu, co zapewni potencjalnie szybszą wypłatę dofinansowania
 • elektroniczna korespondencja między Wnioskodawcą, Realizatorem i Organizatorem w odniesieniu do danej sprawy
 • możliwość dokonywania operacji w Systemie dla kilku Użytkowników, np. zbiorcze sporządzenie „Informacji o przebiegu turnusu”
 • cyfrowe archiwum spraw z możliwością wydruku.
 • bezpłatny, bezpieczny System zarządzany przez PFRON
 • możliwość dotarcia do większej liczby potencjalnych uczestników: lista Organizatorów zostanie udostępniona w Systemie SOW, który już dziś ma ponad 120 tys. Użytkowników.

Pozdrawiamy
Zespół ds. projektu SOW

logo PFRON 
TurnusyInfolinia SOW tel. 800 889 777Wydział ds. projektu SOW finansowanego ze środków PFRON Departament ds. Programów
www.pfron.org.pl
Profil Facebook
 al. Jana Pawła II 13
00-828 Warszawa

Treść tej wiadomości jest poufna i prawnie chroniona. Odbiorcą może być jedynie jej adresat z wyłączeniem dostępu osób trzecich. Jeżeli nie jesteś adresatem niniejszej wiadomości, jej rozpowszechnianie, kopiowanie lub inne działanie o podobnym charakterze jest prawnie zabronione i może być karalne. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II 13, 00-828 Warszawa. Dane przetwarzane są w stopniu niezbędnym, w celu realizacji zadań. Masz prawo dostępu, sprostowania swoich danych oraz wnieść skargę do organu nadzorczego.
Szczegółowe informacje: https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/rodo-w-funduszu/

WP Radio
WP Radio
OFFLINE LIVE
Skip to content