ARCHIWUM

Możliwość starania się o Psy Przewodniki

Z przyjemnością informujemy, że jest ponownie możliwość starania się o psy przewodniki. Polski Związek Niewidomych jest obecnie partnerem w projekcie „Budowa kompleksowego systemu szkolenia i udostępniania osobom niewidomym psów przewodników oraz zasad jego finansowania”. Liderem projektu jest Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych a Partnerami PZN i trzy niżej wymienione Fundacje.

W ramach projektu dotychczas:

 • powstały standardy hodowli i pozyskiwania psów; szkolenia psów, szkolenia osób przygotowujących psy (kadry instruktorsko-trenerskiej); przekazywania psów osobom niewidomym; wdrażania fundreisingu; szkolenia wolontariuszy;
 • szkolona jest kadra instruktorsko-trenerska;
 • szkoleni są wolontariusze i fundraiserzy;
 • przygotowywane są programy edukacyjne dotyczące psa przewodnika dla szkół;
 • przygotowywane są filmy i spoty reklamowe;
 • i oczywiście szkolone są psy.

Pierwsze psy będą już gotowe na początku 2021 roku.

Serdecznie prosimy o rozpropagowanie możliwości starania się o psa asystującego (przewodnika) wśród osób niewidomych. Na przykład zamieszczenie tej informacji na stronie internetowej, informowanie w czasie zdalnych spotkań. Bardzo prosimy o informację do 26 listopada br. czy i gdzie udało się przekazać bądź umieścić tę informację.  

Więcej informacji można uzyskać:

Polski Związek Niewidomych Instytut Tyflologiczny Centrum Rehabilitacji;
e-mail: rehabilitacja@pzn.org.pl;  
tel. 22 635 52 84;
ul. Konwiktorska 9 00-216 Warszawa

oraz bezpośrednio do fundacji szkolących psy przewodniki:

 1. Fundacja Vis Maior+
  tel. 22 370 28 75, 22 370 28 76 
  biuro@fundacjavismaior.pl
  ul. Bitwy Warszawskiej 1920 roku 10 02-366 Warszawa
 1. Fundacja Pies Przewodnik
  tel. 22 370 28 76 
  biuro@piesprzewodnik.org.pl
  ul. Bitwy Warszawskiej 1920 roku 10 02-366 Warszawa
 1. Fundacja na rzecz Osób Niewidomych Labrador Pies Przewodnik
  tel. +48 502 435 939 
  biuro@fundacja.labrador.pl
  ul. Żwirki 9A 60-409 Poznań

Dziękujemy serdecznie za współpracę przy promocji idei psów przewodników w Polsce.

Pozdrawiamy,

Elżbieta Oleksiak
Kierownik Centrum Rehabilitacji

Anna Grądek
Centrum Rehabilitacji
Instytut Tyflologiczny Polskiego Związku Niewidomych
ul. Konwiktorska 9
00 – 216 Warszawa

tel. 22 635 52 84
tel. 22 831 22 71 wew. 285
e-mail: agradek@pzn.org.pl
www.pzn.org.pl
https://www.facebook.com/Polski-Zwi%C4%85zek-Niewidomych-Instytut-Tyflologiczny-133212933444657

Przekaż nam 1 % podatku Nr KRS 0000042049
Dziękujemy

WP Radio
WP Radio
OFFLINE LIVE
Skip to content