ARCHIWUM

Przesyłki pocztowe

Przesyłka dla ociemniałych to przesyłka o masie do 7 000 g, zawierająca korespondencję lub druki, w których informacja jest utrwalona pismem wypukłym lub na innym nośniku dostępnym do odczytu przez niewidomych lub ociemniałych, nadawana w sposób umożliwiający sprawdzenie zawartości. Przesyłki dla ociemniałych muszą odpowiadać ogólnym warunkom dla przesyłek listowych i paczek pocztowych. 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami zwolnione z opłat są przesyłki dla ociemniałych nadane przez:

  • osobę legitymującą się orzeczeniem właściwego organu orzekającego o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z tytułu uszkodzenia narządu wzroku, zwaną dalej „osobą niewidomą lub ociemniałą” i adresowana do biblioteki lub organizacji osób niewidomych lub ociemniałych bądź do organizacji, których celem statutowym jest działanie na rzecz osób niewidomych lub ociemniałych,
  • bibliotekę, organizację osób niewidomych, ociemniałych lub organizację, której celem statutowym jest działanie na rzecz osób niewidomych lub ociemniałych i adresowana do osoby niewidomej lub ociemniałej,
  • osobę niewidomą, ociemniałą lub osobę fizyczną nie będąca osobą niewidomą lub ociemniałą, pod warunkiem, że przesyłka zawiera wyłącznie informacje utrwalone pismem wypukłym.
WP Radio
WP Radio
OFFLINE LIVE
Skip to content