Zakończone

Nabór zamknięty.

Poszukujemy osoby do prowadzenia zajęć plastycznych dla naszych podopiecznych.

Zajęcia odbywają się w ramach projektu Wielkopolskie Centrum Rehabilitacji Osób Niewidomych i Niedowidzących, które realizujemy ze środków PFRON.

Miejsce zajęć: al. Niepodległości 29 Poznań

3 x 4 godziny tj. 12 godzin w miesiącu.

Oczekujemy: kreatywności i cierpliwości.

Praca z grupą 5-10 osób. Zależy nam na indywidualnym podejściu do możliwości osób niewidomych i niedowidzących. 

Więcej informacji pod numerem telefonu 519-514-184 Magdalena Orzeszko Dyrektor Okręgu

Nabór zamknięty.

Poszukujemy pracownika na stanowisko:

Prowadzący zajęcia dla osób niewidomych i niedowidzących w różnym wieku

Nabór zamknięty.

PILNIE POSZUKUJEMY pracowników do pracy w biurze Okręgu. 

Nabór zamknięty.

Dyrektor Biura Okręgu

Magdalena Orzeszko

tel. 519-514-184

KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA POLSKIEGO ZWIĄZKU NIEWIDOMYCH – OKRĘG WIELKOPOLSKIROZSTRZYGNIĘTY !!!
LOGO PZN

Polski Związek Niewidomych
Okręg Wielkopolski

ORGANIZACJA POZYTKU PUBL|CZNEGO

61-714 Poznań, al. Niepodległości 29 tel. 61 84746-17, 61 84746-16
Regon: 639761678 NlP 781-10-31-570
Santander Bank Poznań nr: 61 1090 1359 0000 0000 3501 8404


 Poznań 09-10-2020 r. 

OGŁOSZENIE KONKURSOWE 

Polski Związek Niewidomych Okręg Wielkopolski ogłasza konkurs na stanowisko „Dyrektora Okręgu Wielkopolskiego PZN”. Oferujemy pracę na samodzielnym i odpowiedzialnym stanowisku w Organizacji Pozarządowej. 

Osoba zatrudniona na stanowisku Dyrektora Biura Okręgu Wielkopolskiego PZN będzie zarządzać całokształtem pracy Biura. 

Do zadań Dyrektora należeć będzie m.in, nadzór nad realizacją zadań statutowych PZN OW, organizacja i nadzór nad finansami oraz reprezentowanie organizacji na zewnątrz. 

WYMAGANIA: 

 • wykształcenie wyższe (w szczególnych przypadkach średnie) 
 • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności z tytułu niepełnosprawności wzroku 
 • członkostwo w PZN 
 • doświadczenie w pracy na stanowisku związanym z zarządzaniem personelem, wymagającym podejmowania samodzielnych decyzji – minimum 3 lata 
 • bardzo dobra organizacja pracy własnej 
 • umiejętność prowadzenia zadań finansowanych ze środków publicznych 
 • znajomość aktualnych ustaw: o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych; o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie; Prawo o stowarzyszeniach 
 • biegła obsługa komputera 
 • komunikatywność, odpowiedzialność, wysoka kultura osobista. 

WYMAGANE DOKUMENTY: 

 • aplikacje (CV + list motywacyjny) 
 • kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie 
 • kserokopie dokumentów poświadczających doświadczenie zawodowe 
 • kserokopia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności 
 • kserokopia legitymacji potwierdzającej przynależność do PZN 
 • referencje od ostatniego pracodawcy 
 • inne dokumenty mogące mieć wpływ na ocenę kandydata. 

Dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 27.08.1997r. /o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, ze zm./ oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Administratora-Polski Związek Niewidomych Okręg Wielkopolski Al. Niepodległości 29,60-714 Poznań moich danych osobowych zawartych w dokumentach konkursowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku „w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych ), Dz. Urz. UE I 119, S. 1-88 ”. Uzyskane dane osobowe będą przetwarzane na podstawie udzielonej przez Uprawnionego zgody ( art. 6 UST. 1 PKT A )  OGÓLNEGO ROZPORZĄDZENIA O OCHRONIE DANYCH (RODC) ); 

Dokumenty prosimy składać w kopercie z dopiskiem: „KONKURS OFERT NA STANOWISKO DYREKTORA OKRĘGU WIELKOPOLSKIEGO PZN” 

Zamknięte koperty należy składać do dnia 13-11-2020 r. (w godzinach pracy biura) w siedzibie Biura Okręgu Wielkopolskiego PZN al. Niepodległości 29, 61-714 Poznań. 

Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi jedynie na wybrane oferty. Wybrane osoby będą zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną. 

WP Radio
WP Radio
OFFLINE LIVE
Skip to content