Zarząd Klubu Młodych i Aktywnych

KLUB MŁODYCH I AKTYWNYCH "DO PRZODU" » Zarząd Klubu Młodych i Aktywnych

  • Zarząd
    Zarząd

Dziękujemy za udział w wyborach do Zarzadu Klubu, które odbyły się 13.06.2015

Skład Zarządu Klubu Młodych i AKtywnych. 


Orzeszko Magdalena - przewodnicząca Klubu


Zarząd ukonstytuował się następująco

Baer Magdalena - sekretarz Zarządu

Marcinkowska Emila - skarbnik Zarządu

Kubiak Zenon - członek Zarządu

Chermuła Jakub - zastępca członka Zarządu Klubu


 

 

Zarząd Klubu