Wielkopolskie Centrum Rehabilitacji Osób Niewidomych i Niedowidząych - II 01.04.2016-31.03.2017

PROJEKTY  » PROJEKTY ZAKOŃCZONE » Wielkopolskie Centrum Rehabilitacji Osób Niewidomych i Niedowidząych - II 01.04.2016-31.03.2017

od 1 kwietnia 2016 kontynuujemy realizację projektu.

Rozpoczynamy nabór do projektu realizowanego przez PZN ze środków PFRON.

Do porjektu zapraszamy osoby niewidome i niedowidzace posiadające odpowiednie orzeczenie o niepełnosprawności (stopień znaczny lub umiarkowany ze względu na wzrok, symbol 04-O).

W ramach projektu możemy objąć wsparciem 118 osób z Wielkopolski.

Pomoc, którą oferujemy w ramach projektu to 45 godzin indywidualnego wsparcia w zakresie:

- nauka orientacji przestrzennej,

- nauka czynności dnia codziennego i samoobsługi,

- spotkanie z rehabilitantem środowiskowym,

- zajęcia z tyflopedagogiem,

- zajęcia z pracownikiem socjalnym.

Dpdatkowo zapraszamy na spotkania grupowe o róznorodnej tematyce.

Uczestnicy projektu mogą równiez skorzystac z pomocy pracownika w dotarciu do ośrodka, zdrowia czy innego miejsca - wsparcie asystenta

Zapraszamy równiez do skorzystania z pomocy w zakresie dotarcia do miejsc związanych z szeroko pojętą kultura w mieście Poznaniu.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z biurem Okręgu w celu wypełnienia niezbędnej dokumentacji - deklaracja przystąpienia do projektu.

 

Serdecznie zapraszamy.