WIELKOPOLSKIE CENTRUM REHABILITACJI OSÓB NIEWIDOMYCH I NIEDOWIDZACYCH II

PROJEKTY  » PROJEKTY ZAKOŃCZONE » WIELKOPOLSKIE CENTRUM REHABILITACJI OSÓB NIEWIDOMYCH I NIEDOWIDZACYCH II

od 1 kwietnia 2015 ruszył nabór do projektu realizowanego przez PZN ze środków PFRON. DO porjektu zapraszamy osoby niewidome i niedowidzace posiadające odpowiednie orzeczenie o niepełnosprawności (stopień znaczny lub umiarkowany ze względu na wzrok, symbol 04-O).

W ramach projektu możemy objąć wsparciem 118 osób z Wielkopolski.

Pomoc, którą oferujemy w ramach projektu to 45 godzin indywidualnego wsparcia w zakresie:

- nauka orientacji przestrzennej,

- nauka czynności dnia codziennego i samoobsługi,

- spotkanie z rehabilitantem środowiskowym,

- zajęcia z tyflopedagogiem,

- zajęcia z pracownikiem socjalnym.

Dpdatkowo zapraszamy na spotkania o róznorodnej tematyce, których harmonogram będzie ogłaszany na naszej stronie.

Uczestnicy projektu mogą równiez skorzystac z pomocy pracownika w dotarciu do ośrodka, zdrowia czy innego miejsca.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z niurem Okręgu w celu wypełnienia niezbędnej dokumentacji.

Serdecznie zapraszamy.