WIELKOPOLSKIE CENTRUM REHABILITACJI OSÓB NIEWIDOMYCH I NIEDOWIDZĄCYCH - 2019-2022

PROJEKTY  » WIELKOPOLSKIE CENTRUM REHABILITACJI OSÓB NIEWIDOMYCH I NIEDOWIDZĄCYCH - 2019-2022

Osoby niewidome i niedowidzące (posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności znacznym lub umiarkowanym ze wzgledu na wzrok).

Zajęcia odbywają się w naszej głownej siedzibie przy al. Niepodległości 29 (wejście z tyłu budynku)

Szczegółowych informacji udzielamy pod numerem tel. 61 847-46-16/17 lub zapraszamy do biura w godzinach urzędowania 7:30 - 15:30.

Mozna się równiez z nami skontaktować e-mailowo: pznowlkp@interia.eu

 

Uczestnikom projektu proponujemy udział w następujących zajęciach:

- ZAJĘCIA INDYWIDUALNE - ustalane indywidualnie z każdym uczestnikiem bezpośrednio przez instruktora
- INFORMACJA BEZ BARIER - osoby zainteresowane kontaktuja sie indywidualnie z instruktorem i ustalają zakres pomocy oraz formę w jakiej materiały mają zostac przygotowane
- ŚWIADOMY NIEWIDOMY / PORADNICTWO - poradnictwo rehabilitacyjne i prawne świadczone w biurze, telefonicznie lub w formie kontaktu e-mail. Prawnik dyżuruje najczęściej w poniedziałki - aktualny hramonogram podejmemy w aktyualnościach.
- AKTYWNOŚĆ NA CO DZIEŃ - uczestnicy projektu w małych grupach moga uczestniczyć w wyjściach o charakterze kulturalno-edukacyjnym.
- MUZYKOTERAPIA- spotkania dla osób lubiących śpiewać lub grać. Spotkania odbywają sie w siedzibie Okręgu w piątki godz. 15:00.
- GRUPY WSPARCIA SPOŁECZNEGO - specjalista przygotowuje wykład i prowadzi dyskusję tematyczną. Tematy obejmują bieżące sprawy dotyczące osób z niepełnosprawnościami, ich rodzin, orzecznictwa, dostępie do kultury i wiele innyh. Tematy mogą byc równiez propozycjami uczestników.
- ZAJĘCIA Z J. ANGIELSKIEGO - zajęcia prowadzone w małych grupach, poziom dostosowany do umiejętności uczestników. Zajęcia odbywaja sie najczęściej w poniedziałki w naszej siedzibie.
- ZAJĘCIA NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII - zajęcia odbywaja się w małych grupach w naszej pracowni komputerowej. Stanowiska pracy sa wyposażone w sprzęt komputerowy z oprohramowaniem powiększającym i udźwiękawiającym. Każde stanowisko jest odpowiednio oświetlone. Osoby prowadzące to instruktorzy z doświadczeniem w pracy z osobami z niepełnosprawnością wzroku.
- 6-DNIOWA REHABILITACJA OSÓB NOWOOCIEMNIAŁYCH - wsparcie skierowane do osób mieszkających w małych miejscowościach z utrudnionym dojazdem do Poznania. Wsparcie kierowane jest głównie do osób nowoociemniałych, których widzenie znacznie sie pogorszyło. Zajęcia zaplanowane zostały na sierpień 2019r. Terminy w kolejnych latach trawania projektu będa podawane na bieżąco.

 

W projekcie nie moga uczestniczyć osoby, które w tym samym czasie biora udział w podobnych zajęciach dofinansowanych ze środków PFRON. Zainteresowani nie moga też uczestniczyc w zajęciach prowadzonych przez ZAZ i WTZ. Szczegółowe pytanie można kierować do koordynatora projektu Mikołaja Jankowskiego - 61 847-46-17/16.