SPOTKANIE TYFLOPEDAGOGÓW

AKTUALNOŚCI » SPOTKANIE TYFLOPEDAGOGÓW

W dniu 16.03.2018 w Okręgu Wielkopolskim odbyło się spotkanie dla tyflopedagogów pracujących w Poradniach na terenie Wielkopolski.

Zainicjowane przez Panią mgr Grażynę Wierachowską - tyflopedagoga Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej dla Dzieci i Młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w Poznaniu  - spotkanie pozwoliło na przedstawienie działalności Polskiego Związku Niewidomych, wymianę doświadczeń i podzielenie się materiałami wydanymi na przestrzeni lat przez PZN. Specjaliści zatrudnieni w Okręgu przedstawili swoją działalność:

Izabela Kowalczyk - czynności dnia codziennego i samoobsługi

Danuta Wójcik - orientacja przestrzenna

Magdalena Orzeszko - tyflopedagog, doradca zawodowy

 

Dziękujemy serdecznie za możliwość spotkania i nawiązania współpracy.