Serbia - 20.01.2015

KLUB SENIORA "HILARY" » Serbia - 20.01.2015

  • wykładowca i grupa
    wykładowca i grupa
  • zasłuchana grupa
    zasłuchana grupa
  • poczestunek regionalny
    poczestunek regionalny

Uczestnicy z dużym zainteresowaniem słuchali o obyczajach i kulturze Serbów. Toczyła się ożywiona dyskusja.

Spotkanie było bardzo interesujące i wzbudziło wiele emocji. To wspaniała okazja by poznać inne narodowości z ich historią, często tragiczną, podyskutować o podopbieństwach i róznicach. 

Serdecznie dziękujemy Pani Stanislavie za interesujące spotkanie, poprowadzone w sposób profesjonalny, pełen ekspresji i emocji.