Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych w Gnieźnie

PROJEKTY  » PROJEKTY ZAKOŃCZONE » Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych w Gnieźnie

Projekt  Miasta Gniezna

 

Prezydent Miasta Gniezna – Jacek Kowalski

ogłasza nabór na Beneficjentów Ostatecznych

projektu Miasta Gniezna p.n. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych w Gnieźnie"

 

Projekt skierowany jest do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności z tytułu wzroku i zameldowanych na pobyt stały na terenie Miasta Gniezna i ma na celu zapewnienie dostępu do Internetu dla 50 osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym (funkcjonujących w ramach 50 gospodarstw domowych) z powodu ich niepełnosprawności z tytułu wzroku.

 

Osoby zakwalifikowane do Projektu otrzymają w bezpłatne użytkowanie specjalistyczne zestawy komputerowe przeznaczone dla osób niewidomych i niedowidzących wraz z dostępem do Internetu oraz przejdą cykl bezpłatnych szkoleń z zakresu obsługi komputera, oprogramowania i korzystania z Internetu. Projekt będzie realizowany w latach 2012-2013, a następnie kontynuowany do 2018 roku. Nabór jest prowadzony przez Urząd Miejski w Gnieźnie oraz Polski Związek Niewidomych Okręg Wielkopolski (Partner Projektu). Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego i jego złożenie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 kwietnia 2012r. w siedzibie Polskiego Związku Niewidomych Koło Terenowe Gniezno, ul. Kościuszki 7 w Gnieźnie (Centrum Aktywności Społecznej LARGO) (w poniedziałek, wtorek i środę w g. 09.00 – 12.00) lub w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Gnieźnie, ul. Lecha 6 od poniedziałku do piątku w g. 10.00 – 15.00.

 

Formularz oraz szczegółowy regulamin naboru jest dostępny w ww. miejscach lub na stronach: www.gniezno.eu oraz www.pzn-wielkopolska.org.pl.

 

Dodatkowych informacji na temat Projektu udzielają telefonicznie lub osobiście w siedzibie Koła Terenowego PZN w Gnieźnie:

  • • Aleksander Rodziewicz – Koordynator Projektu, tel. 519 514 181.
  • • Teresa Gorczyńska, tel. 519 514 199.

 

Więcej informacji o projekcie na stronie: www.gniezno.eu lub www.pzn-wielkopolska.org.pl.

 

Serdecznie zapraszamy!!!

 

 

Zobacz listę rankingową: AKTUALNOŚCI » Lista rankingowa Beneficjentów - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych w Gnieźnie

 

 

Pliki do pobrania: