POMOCNA DŁOŃ - Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, Narodowy Instytut Wolności

PROJEKTY  » POMOCNA DŁOŃ - Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, Narodowy Instytut Wolności

Celem projektu jest wzmocnienie organizacji i lokalnych liderów.

Wsparciem obejmujemy naszych liderów z każdego powiatu województwa wielkopolskiego.

Projekt realizowany jest w celu podniesienia kompetencji ludzi pracujących społecznie na rzecz środowiska osób niewidomych i niedowidzących w naszym województwie.

 

Działania projektowe

1. Szkolenie kandydatów na doradców terenowych - 24-26.06.2019 w Puszczykowie.

2. Szkolenia dla 6 grup w siedzibie Polskiego Związku Niewidomych wg harmonogramu.