Osoby z niepełnosprawnościami a wymiar sprawiedliwości - broszura

AKTUALNOŚCI » Osoby z niepełnosprawnościami a wymiar sprawiedliwości - broszura

Broszura "Osoby z niepełnosprawnościami a wymiar sprawiedliwości. Rekomendacje dla policji, straży miejskiej, prokuratury, sądu i organizacji pozarządowych" opracowaną w ramach projektu "Wzajemne oswajanie" współfinansowanego z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich Śląskie Lokalnie.
Załączamy dwie wersje - standardową i z powiększoną czcionką.