Deklaracja członkowska - Klub Młodych i Aktywnych

KLUB MŁODYCH I AKTYWNYCH "DO PRZODU" » Deklaracja członkowska - Klub Młodych i Aktywnych

Os 1 kwietnia 2015 Klub Młodych rozszerza swoją działalność. Znosimy barierę wieku, ale wymagania co do aktywności pozostają te same, a nawet większe:)

Należy pamiętać, że członkiem Klubu może zostać osoba należąca do Polskiego Związku Niewidomych.