ARCHIWUM

PREZYDENT MIASTA POZNANIA – PAN JACEK JAŚKOWI AK

Szanowna Pani Dyrektor,

W związku z 70-leciem działalności Okręgu Wielkopolskiego Polskiego Związku Niewidomych pragnę przekazać na Pani ręce jubileuszowe gratulacje. Proszę przyjąć wyrazy uznania za dotychczasową Państwa aktywność na rzecz osób niewidomych i słabowidzących.

Okręg Wielkopolski Polskiego Związku Niewidomych może poszczycić się wieloletnią działalnością w zakresie społecznej integracji osób, których niepełnosprawność dotyczy zmysłu wzroku. To Państwo skutecznie działacie na rzecz rehabilitacji osób niewidomych i słabowidzących, a przy tym otaczacie troską te osoby w ich środowisku zawodowym oraz prywatnym. Jestem pełen uznania dla Państwa inicjatyw podejmowanych w zakresie ograniczania i przeciwdziałania dyskryminacji społecznej i ekonomicznej tych osób. Wieloletnia współpraca z Miastem Poznaniem przy realizacji zadań jest potwierdzeniem zaufania, jakim się Państwo powszechnie cieszycie. Wasza praca jest niezwykłą wartoŚcią i przynosi realne wsparcie osobom z niepełnosprawnościami na drodze do lepszego funkcjonowania w codziennym życiu. Na Pani ręce składam życzenia wszelkiej pomyślności osobistej i satysfakcji z wykonywanej pracy.

Życzę wszystkim Państwu, by dzisiejszy jubileusz stał się okazją do refleksji, a bogactwo doświadczeń stanowiło fundament do podejmowania kolejnych zadań

WP Radio
WP Radio
OFFLINE LIVE
Skip to content