ARCHIWUM

Oferta Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą Specjalnego Ośrodka
dla Dzieci Niewidomych w Owińskach.

Logo FacebookSOSW dla Dzieci Niewidomych

Filmy promocyjne

Autor filmów: mgr K. Mikulski – SOSWDN w Owińskach.

WSTĘP
WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA
SZKOŁA PODSTAWOWA
ZESPOŁY EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNE oraz SZKOŁA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY
SZKOŁA BRANŻOWA – ZAWÓD KOSZYKARZ-PLECIONKARZ
SZKOŁA BRANŻOWA – ZAWÓD KUCHARZ
SZKOŁA BRANŻOWA – ZAWÓD TAPICER
INTERNAT
ŚWIETLICE SZKOLNE
KOŁO TURYSTYCZNE „W ZASIĘGU RĘKI”
SALA DOŚWIADCZANIA ŚWIATA
TERAPIA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ
TERAPIA WIDZENIA
MUZEUM TYFLOLOGICZNE
KONWÓJ ŚW. MIKOŁAJA

Oferta Ośrodka

Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka, Szkoła Podstawowa oraz Szkoła Branżowa i Liceum Ogólnokształcące mieszczą się w historycznym centrum wiekowych Owińsk. To miejsce zaczarowane przez historię i tradycję, wywodzącą się z cysterskich korzeni. Już od ponad 70 lat kształcimy dzieci i młodzież. Wielu z naszych absolwentów z powodzeniem kontynuowało karierę naukową, sportową i podejmowało intensywne działania na rzecz osób niewidomych i słabowidzących. To szkoły twórczego wyrażania siebie, spokoju, mądrego partnerstwa, przyjaznej atmosfery. Wspólna nauka i spędzanie wolnego czasu sprzyjają poszerzaniu horyzontów i wymianie doświadczeń. A nawiązane tu znajomości przetrwają długie lata. Są to szkoły, które pozwolą każdemu przygotować się do czekających go egzaminów, gdyż w Owińskach ważny jest każdy młody człowiek.

Wielokrotnie modernizowana infrastruktura Ośrodka pozwala na komfortowe przeprowadzenie zajęć dydaktycznych. Po zajęciach młodzież z odległych zakątków Polski ma możliwość zrelaksowania się i przygotowania do zajęć w internacie. W budynku są windy dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, biblioteka z bogatym księgozbiorem i czytelnia z multimedialnym centrum informacyjnym dostępnym dla uczniów. Zajęcia z informatyki odbywają się w nowoczesnych salach komputerowych, w których, w miarę potrzeb, odbywają się również zajęcia z innych przedmiotów (np. j. obcych). Szkoły posiadają również sprzęt umożliwiający wyświetlanie prezentacji multimedialnych, oraz wysokiej klasy sprzęt nagłaśniający i nagrywający. Posiadamy także salę gimnastyczną i sportowe boisko tartanowe, a także bardzo dobrze wyposażony gabinet rehabilitacji ruchu, oraz inne gabinety: rehabilitacji wzroku, tyfloakustyki, logopedii i orientacji przestrzennej. Jako jedni z nielicznych w Wielkopolsce stosujemy metodę Tomatisa.

Uczniowie mogą korzystać z profesjonalnej pomocy psychologa, pedagoga i doradcy zawodowego. Realizujemy program profilaktyczny „Z LUDŹMI ZA PAN BRAT” oraz „Gminny Program Poprawy Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego”. Zajęcia prowadzone są przez Policję z Gminnego Komisariatu Policji w Czerwonaku. Posiadamy monitoring, który czuwa nad bezpieczeństwem uczniów. Program edukacyjny Newsweeka, realizowany na lekcjach przedsiębiorczości, historii i wiedzy o społeczeństwie, pozwala na aktualizacje wiedzy na temat otaczającego nas świata i podejmowanie dyskusji na tematy polityczne, historyczne i społeczne. 

W Ośrodku funkcjonuje także gabinet pielęgniarki i okulisty. Od wielu lat organizowane są wycieczki do różnych zakątków Polski, a także za granice (Berlin, Bruksela, Czechy, Słowacja) i inne kraje europejskie (posiadamy własny nowy autobus). Oprócz zajęć obowiązkowych uczniowie mogą również uczestniczyć w kołach zajęć pozalekcyjnych: naukowych, kulturalnych, artystycznych i sportowych.

Jesteśmy profesjonalnym, wysoce wyspecjalizowanym Ośrodkiem, który zajmuje się kompleksową terapią dzieci, oraz młodzieży niewidomej i słabowidzącej. Ośrodek umożliwia: udział w indywidualnych i grupowych zajęciach specjalistycznych w zakresie terapii pedagogicznej, psychologicznej, profilaktyki społecznej przygotowujących dzieci i młodzież do samodzielności w życiu społecznym. Uczniowie uczestniczą w zajęciach rehabilitacji ruchu, hipoterapii, terapii widzenia, terapii manualnej, logopedii, orientacji przestrzennej oraz ćwiczenia technik posługiwania się pismem brajla.

Znajdź nas na facebooku Zobacz co aktualnie dzieje się w Ośrodku.  

WP Radio
WP Radio
OFFLINE LIVE
Skip to content