PRZYNALEŻNOŚĆ DO POLSKIEGO ZWIĄZKU NIEWIDOMYCH

Aby zostać członkiem Polskiego Związku Niewidomych należy:

  • zgłosić się do najbliższego koła terenowego;
  • okazać oryginał aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (stopień znaczny lub umiarkowany) ze względu na wzrok (04-O);
  • wypełnić formularz osobowy;
  • opłacić koszt wydania legitymacji członkowskiej;
  • opłacić składki członkowskie – 50,00 zł. rocznie.

Przyjęć dokonuje Prezydium Okręgu na swoim posiedzeniu, które odbywa się raz w miesiącu.

UWAGA – dzieci posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności dostarczyć muszą również zaświadczenie lekarskie zawierające parametry widzenia: ostrość wzroku, pole widzenia.

WP Radio
WP Radio
OFFLINE LIVE
Skip to content