PRZYNALEŻNOŚĆ DO POLSKIEGO ZWIĄZKU NIEWIDOMYCH

Aby zostać członkiem Polskiego Związku Niewidomych należy:

 • zgłosić się do najbliższego koła terenowego;
 • okazać oryginał aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (stopień znaczny lub umiarkowany) ze względu na wzrok (04-O);
 • wypełnić formularz osobowy;
 • opłacić koszt wydania legitymacji członkowskiej;
 • opłacić składki członkowskie – 50,00 zł. rocznie.

Przyjęć dokonuje Prezydium Okręgu na swoim posiedzeniu, które odbywa się raz w miesiącu.

UWAGA – dzieci posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności dostarczyć muszą również zaświadczenie lekarskie zawierające parametry widzenia: ostrość wzroku, pole widzenia.

Podziel się na:
 • Facebook
 • Twitter
 • Google Bookmarks
 • email
 • Dodaj do ulubionych
 • PDF
 • Drukuj
Skip to content