Warsztaty Aktywności Społecznej – DUSZNIKI ZDRÓJ 2009

Warsztaty dla dzieci niewidomych i słabowidzących z opiekunami, organizowane przez Okręg Wielkopolski PZN w tym roku odbyły się w pięknej górskiej miejscowości Duszniki Zdrój. Dwudziestu podopiecznych PZN-u w wieku szkolnym spędziło ostatnie dni sierpnia w malowniczej Kotlinie Kłodzkiej.

Widok kotliny - zdj. 1.

Ośrodek, w którym przebywaliśmy, mieścił się na obrzeżach Dusznik Zdrój, co korzystnie wpłynęło na fizyczne usprawnienie uczestników warsztatów, ponieważ aby dojść do centrum miasteczka, trzeba było pokonać 3 km.

Kadrę warsztatów stanowili specjaliści z zakresu orientacji przestrzennej, samoobsługi, terapii widzenia, logopedii oraz integracji sensorycznej.
Zajęcia prowadzono w grupach i indywidualnie w godzinach przedpołudniowych, natomiast czas poobiedni przeznaczony był na rehabilitację ruchową. Dzieci bardzo chętnie przy pomocy swoich opiekunów pokonywały najbliższe wzniesienia. Góra Muflon, która dla niektórych wydawała się nie do zdobycia, okazała się wspaniałym treningiem wytrzymałości, a ranczo „Panderoza” i jazda na koniu pośród górskich szczytów, były nagrodą za wytrzymałość w dążeniu do celu.

Podziwiałam dzieci, które mimo niepełnosprawności wzrokowej, były lepszymi piechurami od swych sprawnych rówieśników. Dla niektórych naszych podopiecznych, był to pierwszy kontakt z górami.

Zdjęcie grupowe - zdj. 2.

Podczas warsztatów mieliśmy możliwość zwiedzania Szlaku Ginących Zawodów w Czermnej. Powstały tam piękne miski z gliny, które samodzielnie dzieci toczyły na kole garncarskim. Można było zobaczyć i dotknąć warsztat tkacki oraz spróbować pysznego chleba prosto z pieca, oczywiście ze smalcem.

Niezapomniane wrażenia wynieśli nasi podopieczni z Muzeum Papiernictwa w Dusznikach, w którym pani przewodnik wyjaśniając metody wytwarzania papieru, pozwalała dotknąć poszczególnych urządzeń i samemu spróbować zrobić kartkę papieru.

Wieczorami, gdy dzieci były zajęte grami zespołowymi, opiekunowie mieli możliwość uczestniczenia w wykładach dotyczących integracji sensorycznej, chorób oczu, rozwiązywania problemów dzieci z uszkodzonym narządem wzroku w szkołach masowych itp.

W bieżącym roku organizacją wycieczki z okazji Dnia Dziecka zajął się Klub Rodziców Dzieci Niewidomych i Słabo widzących działający przy Okręgu Wielkopolskim PZN w Poznaniu. Dzięki inicjatywie przewodniczącej klubu pani Katarzynie Glema, nasi podopieczni wraz z rodzinami, wyjechali do Puszczy Noteckiej.

W nadleśnictwie Sieraków, w miejscowości Bucharzewo uczestnicy wycieczki wysłuchali opowieści o tajemnicach lasu, żyjących tu zwierzętach, rosnących roślinach i pracy leśników. Na blisko dwuhektarowym placu nazwanym Leśnym Ogrodem Edukacyjnym „Leśna Przygoda”, znajdują się : ścieżka zmysłów po której chodzi się boso, rozpoznając szyszki, kasztany, igły sosny; leśna skocznia, gra edukacyjna Leśna Przygoda z Leszczynkiem „Leśne Cymbały”. Główną pomocą w uzyskaniu „leśnych wiadomości” są tablice informacyjne w piśmie brajla.

Zajęcia kuchenne - zdj. 3.

W naszym Okręgu w drugi czwartek każdego miesiąca godz. 17.00 / z wyłączeniem miesięcy letnich/, są organizowane spotkania rodziców dzieci niewidomych i słabowidzących ze specjalistami np. psychologiem, doradcą zawodowym, tyflopedagogiem itp.

Polski Związek Niewidomych Okręg Wielkopolski planował zorganizowanie dwu-dniowego rajdu usprawniającego dla naszych małych podopiecznych z opiekunami, ale niestety nie otrzymaliśmy planowanego dofinansowania.

Izabela Kowalczyk

WP Radio
WP Radio
OFFLINE LIVE
Skip to content