ARCHIWUM

Konkurs stypendialny dla niewidomych i słabowidzących studentów 2021/2022

Szanowni Państwo,

Fundacja „Praca dla Niewidomych” realizuje kolejną edycję konkursu stypendialnego pod nazwą „Warto się uczyć” polegającego na przyznawaniu i wypłacaniu stypendiów studentom i doktorantom z niepełnosprawnością wzroku.

Stypendia zostaną przyznane w wyniku przeprowadzenia konkursu wniosków złożonych przez zainteresowane osoby, a ich ocena będzie oparta na kryteriach zawartych w załączniku nr 1 do regulaminu konkursu stypendialnego.

Spośród uczestników konkursu zostaną wyłonione 3 osoby, które otrzymają stypendium w wysokości 900 (słownie: dziewięćset) złotych brutto miesięcznie, wypłacane przez okres 9 miesięcy roku akademickiego 2020/2021.

W konkursie mogą wziąć udział osoby z całego kraju, które mają niepełnosprawność wzroku, zaliczone zostały do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, kształcą się na studiach jednolitych lub studiach I, II, III stopnia oraz dostarczą do Fundacji wymagane dokumenty do 15 października 2021 roku.

Więcej informacji na stronie: http://www.fpdn.org.pl/konkurs-stypendialny-dla-niewidomych-lub-slabowidzacych-studentow—edycja-20212022.html

Prosimy o pomoc w rozpropagowaniu informacji o konkursie oraz rekomendowaniu go wszystkim Państwa podopiecznym lub beneficjentom Państwa działań.

Serdecznie pozdrawiamy.

Fundacja Praca dla Niewidomych
ul. Jasna 22
00-054 Warszawa
www.fpdn.org.pl
Tel. 22 826 88 66

WP Radio
WP Radio
OFFLINE LIVE
Skip to content