ARCHIWUM

Czytanie bez barier

Szanowni Państwo, Biblioteka Raczyńskich w Poznaniu kontynuuje realizację programu „Czytanie bez barier”.

Usługa skierowana jest do osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów (bez względu na wiek), zamieszkałych na terenie Poznania, którzy ze względu na stan zdrowia lub szczególne okoliczności życiowe (sprawowanie stałej opieki nad osobą z niepełnosprawnością) nie mogą samodzielnie skorzystać z usług Biblioteki.

Czytelnicy składają zamówienia telefonicznie, dzwoniąc do Biura Poznań Kontakt tel. 61-646-33-44, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-20:00. Zamówienia składać może osoba zainteresowana lub jej opiekun. Biuro przyporządkuje zgłoszenie czytelnika wg adresu jego zamieszkania do konkretnej, najbliższej wskazanemu adresowi placówki, która objęta jest programem.

W programie uczestniczą 4 filie rejonowe Biblioteki Raczyńskich:

  • Filia 2,  os. Oświecenia 59,
  • Filia 12/46, ul. Arciszewskiego 27,
  • Filia 14, os. Bolesława Chrobrego 120,
  • Filia Wildecka, ul. Robocza 4a.

Wybrani pracownicy przygotowują zbiory, kierując się wytycznymi zawartymi w zgłoszeniach. Odwiedzają czytelników raz w tygodniu: w każdy poniedziałek w godzinach od 11.30 do 14.30. Bibliotekarze podczas odwiedzin wyposażeni są w identyfikatory ze zdjęciem oraz numerem telefonu umożliwiającym sprawdzenie wiarygodności osoby odwiedzającej.

Osobami chcącymi skorzystać z usługi mogą być osoby posiadające kartę biblioteczną, a także takie, które nie są użytkownikami Biblioteki Raczyńskich. Podczas pierwszej wizyty bibliotekarz na podstawie dowodu osobistego dokona zapisu nowego czytelnika.

Czytelnik jednorazowo może wypożyczyć 6 książek, 2 książki mówione i 2 jednostki innych multimediów (film lub muzyka).
Książki (także mówione) wypożycza się na okres nie dłuższy niż 30 dni, filmy i muzykę na 14 dni. Okres wypożyczenia zbiorów (poza filmami i muzyką) może być przedłużony (przed upływem terminu zwrotu) o 30 dni. Maksymalnie można dokonać 2 przedłużeń.

Filie biorące udział w projekcie mają w swoich zasobach kolekcje audiobooków, a całość księgozbioru można sprawdzić w katalogu on-line na stronie internetowej Biblioteki Raczyńskich www.bracz.edu.pl w zakładce „Katalog on-line”.
Czytelnik może wypożyczać tylko te materiały biblioteczne, które znajdują się w zasobach jednej z 4 filii biorących udział w programie.

Czytelnicy chcący dokonać wymiany, zwrotu wypożyczonych zbiorów lub przedłużenia terminu zwrotu zgłaszają się do Biura Poznań Kontakt

Z wyrazami szacunku

Patrycja Bartoszewska

Urząd Miasta Poznania
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Oddział Integracji Osób Niepełnosprawnych
ul. 3 Maja 46, 61-728 Poznań
tel.61 878 52 22

WP Radio
WP Radio
OFFLINE LIVE
Skip to content