Wsparcie i informacja

ZAPROSZENIE NA KONFERENCJE

W dniu 11.05.2022 w siedzibie Polskiego Związku Niewidomych odbyło się spotkanie pracowników PZN z Panem Piotrem Sobańskim w sprawie dostępności placówki i udogodnień dla osób z niepełnosprawnością wzroku  w NZOZ Poznańskim Centrum Zdrowia os. Zwycięstwa 108.  

W wyniku tych rozmów nawiązaliśmy współpracę w ramach projektu „Wsparcie na starcie”.

Dostępność informacyjna, architektoniczna i działania na rzecz osób z niepełnosprawnością wzroku były tematem spotkania w Wągrowcu w ramach projektu „Wsparcie na starcie” w projekcie Aktywni Obywatele.

W spotkaniu licznie uczestniczyły osoby niewidome i niedowidzące, ich rodziny, znajomi oraz sąsiedzi. 

Promowaliśmy nasz projekt i zachęcaliśmy do interwencji w instytucjach lokalnych na rzecz większej dostępności i likwidacji barier. Projekt powstał właśnie po to aby środowisko osób niewidomych zmobilizować do aktywnych starań o własne interesy, o zauważanie problemów lokalnych środowisk i aby dać oparcie mniej zaradnym i nowo-ociemniałym osobom.

Dziękujemy za aktywność i liczne przybycie.

Miło nam poinformować, że 13.05.2022 dzięki staraniom naszego punktu w Gostyniu podjęliśmy porozumienie wstępne o współpracy z Samodzielnym Publicznym Zespołem Opieki Zdrowotnej w celu pomocy i oceny poziomu dostępności Szpitala oraz pomoc w ubieganiu się o likwidację barier i jak największej dostępności Placówki dla osób z różnymi niepełnosprawnościami.

W dniu 14.05.2022 odbyło się kolejne spotkanie w ramach realizowanego projektu. Podczas zorganizowanego przez punkt w Rogoźnie spotkania omówiliśmy problem dostępności ogólnie oraz problemy i rozwiązania lokalne. 

Na spotkaniu obecni byli przedstawiciele lokalnych urzędów:

Wójt Gminy Ryczywół Henryk Szrama

Dyrektor Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Obornikach Hanna Kniat

Burmistrz Rogoźna Roman Szuberski

Kierownik Spółdzielni Mieszkaniowej Andrzej Olenderski

Dziękujemy za zaangażowanie i ciekawą dyskusję.

Skip to content