ZAPYTANIE OFERTOWE-psycholog

OGŁOSZENIA » ZAPYTANIE OFERTOWE-psycholog

 

Projekt Aktywizacja społeczno-zawodowa osób ze specjalnymi potrzebami z Wielkopolski”,  współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFS w ramach WRPO 2014+.