GIMNASTYKA DLA JĘZYKA

PROJEKTY  » PROJEKTY ZAKOŃCZONE » GIMNASTYKA DLA JĘZYKA

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

 

GIMNASTYKA DLA JĘZYKA

 

W PROJEKCIE MOGĄ WZIĄĆ UDZIAŁ DZIECI NIEWIDOME I NIEDOWIDZĄCE ORAZ ICH RÓWIEŚNICY, KTÓRZY CHCĄ SIĘ INTEGROWAĆ I WSPÓLNIE BAWIĆ.

LICZBA UCZESTNIKÓW – 20 osób

WIEK – 7-16 lat

 

Zainteresowanych zapraszamy do udziału w konkursach:

  • Konkurs ortograficzny - zorganizujemy 13.06.2013 w Biurze Okręgu.
  • Konkurs „Dziennik z wakacji” - podczas wakacji dzieci będą prowadziły dziennik/pamiętnik w dowolnej formie (komputerowo, ręcznie, brajlem). Oceniać będziemy stylistykę, ortografię i estetykę prac. Podczas warsztatów w Łazach będzie możliwość wykonania okładki i ozdobienia swojej pracy podczas zajęć z Panią Magdaleną Orzeszko. Dzienniki należy dostarczyć najpóźniej do 02.09.2013 do Biura Okręgu. Rozstrzygnięcie nastąpi w dniu 12.09.2013.
  • Konkurs czytelniczy - zapraszamy 10.10.2013 – przygotujemy ciekawe teksty w odpowiednim powiększeniu i brajlu, powołamy życzliwą komisję konkursową

 

Dla uczestników przygotujemy dyplomy, upominki i dobrą zabawę. Osoby spoza Poznania mogą liczyć na zwrot kosztów dojazdu na podstawie biletów PKP/PKS.

 

Do wspólnej zabawy zapraszają

  • Izabela Kowalczyk
  • Magdalena Orzeszko