MOGĘ, CHCĘ, POTRAFIĘ – edycja III

Polski Związek Niewidomych posiada pracownię wyposażoną w 6 stanowisk pracy.

Dzięki temu możemy zaproponować osobom tracącym wzrok szkolenie komputerowe. Dzięki programom specjalistycznym, które posiadamy możemy szkolić osoby niedowidzące jak i całkowicie niewidome.

Zajęcia realizowane są według ramowego programu, jednak uwzględniamy też indywidualne potrzeby każdego kursanta.

ROZPOCZYNAMY REKRUTACJĘ

Działanie 1 Szkolenie dla osób niedowidzących – grupa I (zajęcia styczeń-czerwiec rekrutacja zakońćzona).

Zapraszamy chętnych na zajęcia w drugiej połowie roku.

Działanie 2 Szkolenie dla osób niewidomych – grupa I (zajęcia styczeń-czerwiec rekrutacja zakońćzona).

Zapraszamy chętnych na zajęcia w drugiej połowie roku.

ZAPRASZAMY

I EDYCJA PROJEKTU 2020

HARMONOGRAM ZAJĘĆ dla I grupy szkoleniowej styczeń-czerwiec 2020

Zajęcia dla osób niewidomych – czwartek 9:00 – 11:00

Zajęcia dla osób niedowidzących – czwartek 11:00-13:00

W przypadku choroby, świąt i innych przypadków losowych terminy zajęć

logo Miasta Poznania

CZAS REALIZACJI – 01.01.2020-31.12.2020