Tyflopedagog

Tyflopedagog to osoba, która zajmuje się wychowaniem i nauczaniem osób z wadą wzroku. Określa kierunki ich rozwoju, jak również sposoby kompensowania zaburzonej funkcji. Skoro zmysł wzroku jest ograniczony lub uległ całkowitemu uszkodzeniu to należy pomóc osobom dotkniętym tym problemem w inny sposób spostrzegać świat.

REHABILITACJA SPOŁECZNA – TYFLOPEDAGOG
Magdalena Orzeszko – Tel. 519 514 184

Zajęcia w ramach REHABILITACJI SPOŁECZNEJ prowadzone przez TYFLOPEDAGOGA  ( w IPD znajdują się w części  PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO W RAMACH PROJEKTU WSPARCIE III) realizowane są w wymiarze 20 godzin i obejmować mogą szeroko rozumiane wsparcie indywidualne.

Program dostosowany jest każdorazowo do indywidualnych potrzeb i możliwości beneficjenta.

Jest to szeroki zakres wsparcia jakie może być zrealizowane i nie sposób wymienić szczegółowo wszystkich możliwych zajęć.

Z zajęć zrealizowanych do  tej pory  zainteresowaniem cieszyły się następujące obszary:

DIAGNOZA TYFLOLOGICZNA

 • Omówienie potrzeb beneficjenta dotyczących pomocy optycznych i nieoptycznych, samodzielności w zakresie poruszania się i codziennego funkcjonowania. Rozmowa mająca na celu zdiagnozowanie stopnia zrehabilitowania.
 • Pomoc w prawidłowej organizacji miejsca nauki, zastosowanie odpowiedniego oświetlenia, prawidłowe korzystanie z pomocy optycznych, filtrów, zastosowanie kontrastów. Dbanie o prawidłowa postawę podczas nauki.
 • Testowanie różnych pomocy optycznych do dali i do bliży

DOSTĘP DO INFORMACJI

 • Urządzenia elektroniczne w tym lektorskie (e-lektor, czytak, viktor, dyktaon cyfrowy, kajetek)
 • Źródła pozyskiwania informacji i przetwarzanie jej na format możliwy do odczytu przez beneficjenta.

SAMODZIELNOŚĆ W CODZIENNYM FUNKCJONOWANIU.

 • Obsługa bankomatu przystosowanego do potrzeb klientów niewidomych i niedowidzących.
 • Korzystanie z kas samoobsługowych w jednym z poznańskich supermarketów

PRZESTRZEŃ MIASTA – AKTYWNE SPĘDZENIE CZASU WOLNEGO W SPOSÓB BEZPIECZNY.

 • Miejsca kultury i wypoczynku  – ich dostępność i atmosfera. Wizyta w poznańskim ZOO. Ocena dostępności i bezpieczeństwa pod kątem osób niepełnosprawnych
 • Poznańskie makiety dl a osób niewidzących – spacer do makiet i porównanie ich z rzeczywistym obrazem przedstawionego fragmentu miasta.
 • Miejsca kultury i wypoczynku  – ich dostępność i atmosfera. Wizyta w poznańskiej  Palmiarni  (dotknięcie roślin kaktusowatych, którymi interesuje się Pan Sławek)

Rozmowa z opiekunem roślin

 • Wizyta w Filii Biblioteki Raczyńskich – Dział Książki Mówionej – która od niedawna mieści się w nowej lokalizacji, w nowoczesnym budynku. Zasady korzystania z budynku, środki ostrożności, korzystanie z katalogu.
 • Gdzie uczeń słabo widzący może aktywnie spędzić czas wolny: Centrum Kultury Zamek, Poznańskie Centrum Bowlingu, Kino. Ocena dostępności budynków, skomunikowanie ze szkołą, ocena możliwości samodzielnego funkcjonowania w tej przestrzeni

KOMPUTER I POWIEKSZALNIK

 • Powiększalniki stacjonarne i niestacjonarne, oprogramowanie powiększające i udźwiękawiające.
 • Porównanie, zestawienie możliwości poszczególnych sprzętów.
  – ZOOMTEXT
  – SUPERNOVA
  – WINDOW EYE
  – NVDA
  – POWIĘKSZALNIK STACJONARNY
  – PRZENOŚNE LUPY ELEKTRONCZNE
  – TV ZOOM

SAMODZIELNY DOSTĘP DO TEKSTU

 • skanowanie
 • przetwarzanie tekstu
 • obróbka i korekta
 • nagranie tekstu głosem syntetycznym
 •  stosowanie różnych formatów  w zależności od urządzenie z którego będzie się korzystać.

NAUKA SZKOLNA

 • Rozmowa dotyczące trudności w nauce szkolnej i z czego one wynikają.
 • Nauka matematyki ucznia słabowidzącego, wykresy, rysunki – wymiana doświadczeń i obserwacji.
 • Kilka podpowiedzi dotyczących wykonywania notatek podczas lekcji w dobrym tempie, czytelnie i estetycznie.
 • Wskazówki dotyczące bezwzrokowego pisania na klawiaturze oraz wykorzystywania skrótów klawiaturowych podczas korzystania z komputera co znacznie ułatwia i przyspiesza pracę.

KONTAKT Z LUDŹMI

 • komunikatory i listy dyskusyjne, poczta elektroniczna  i  dodawanie załączników np. CV
 • doskonalenie techniki czytania i pisania brajlem
 • kontakty z ludźmi spoza środowiska, obawy jakie ma Pan Sławek i uprzedzenia osób z którymi ma kontakt.

BRAJL i inne sposoby komunikowania się.

 • Podstawy pisma punktowego.
 • Komunikatory internetowe, fora i grupy dyskusyjne.

Beneficjent może otrzymać materiały dotyczące sprzętu, który może być przydatny w dalszej nauce, wskazówki dotyczące programu Aktywny Samorząd i innych programów dotacyjnych/pomocowych, wykaz najpopularniejszych i najczęściej stosowanych skrótów klawiaturowych ułatwiających korzystanie bezwzrokowe z komputera. 

Wszystkie materiały jestem w stanie przekazać w brajlu, powiększonym druku czy na nośniku elektronicznym.

WP Radio
WP Radio
OFFLINE LIVE
Skip to content