ZAPYTANIE O CENĘ ZAKUPU 16 SZT. TABLETÓW

O wyłonieniu dostawcy przedmiotu zapytania, powiadomimy wszystkich którzy złożyli oferty po otrzymaniu kolejnej transzy środków w ramach projektu.
Dziękujemy za cierpliwość.
Skip to content