Napisali o NAS

Czosopismo z artykułem o Klubie

W MIESIĘCZNIKU FILANTROP NASZYCH CZASÓW – LISTOPAD 2015 został zamieszczony artykuł o warsztatach, które zorganizowaliśmy dla osób niewidomych i niedowidzących.
Dziękujemy Zespołowi Redakcyjnemu za miejsce na łamach Filantropa. Lekturę polecamy.

    Skip to content