ARCHIWUM

Kalendarz brajlowski

Uprzejmie informujemy, że wszyscy prenumeratorzy brajlowskiej wersji „Pochodni” wraz z szóstym, listopadowo-grudniowym numerem tego czasopisma otrzymają nieodpłatnie Kalendarz na rok 2022. Natomiast osoby, które nie prenumerują „Pochodni”, a chciałyby otrzymać kalendarz, proszone są o wpłacenie w nieprzekraczalnym terminie do 20 listopada br. 20 zł brutto na konto:

Polski Związek Niewidomych
ul. Konwiktorska 9
00–216 Warszawa

Rachunek bankowy: Bank Pekao S.A. 87 1240 2887 1111 0010 7367 7715

W tytule przelewu należy wpisać: „Wpłata na kalendarz brajlowski”

Po dokonaniu opłaty prosimy o przesłanie na adres: Instytut Tyflologiczny PZN, ul. Konwiktorska 9, 00–216 Warszawa lub na adres mailowy: pochodnia@pzn.org.pl następujących danych:
imię i nazwisko,
adres zamieszkania,
numer PESEL (lub NIP w przypadku instytucji) w celu wystawienia faktury.

Zamówienia złożone po 30 listopada nie będą realizowane.

Prosimy o przekazanie tej informacji osobom, które mogą być zainteresowane prenumeratą kalendarza.

WP Radio
WP Radio
OFFLINE LIVE
Skip to content