ARCHIWUM

Informacje po spotkaniu KDO przy Pełnomocniku Prezydenta Miasta Poznania ds. Osób z Niepełnosprawnościami

15.03.2021 (poniedziałek), godz. 16.30-19.00

Polityka lokalowa miasta Poznania – spotkanie otwarte dla NGO nt. założeń

Link do spotkania: https://zoom.us/j/93444936019?pwd=MHJ0aWp2ZDlPaVBpL2w4K21nS2l4UT09

Meeting ID: 934 4493 6019

Passcode/Hasło: 246066

17.03.2021 (środa), godz. 10.00-12.00

Twój e-PIT dla seniorów w tym rozliczanie kosztów za leki

 • spotkanie dla organizacji, instytucji pracujących z seniorami, osób starszych, ich rodzin
 • w szczególności kierujemy to spotkanie dla osób chcących skorzystać z odliczenia kosztów za leki, z tytułu darowizn czy innych wydatków, które można rozliczyć w zeznaniu rocznym
 • bezpłatne spotkanie dla osób z całej Wielkopolski
 • spotkanie poprowadzą pracownicy Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu
 • spotkanie odbywa się za pośrednictwem platformy MS Teams. Link będzie można uruchomić w przeglądarce internetowej bądź w aplikacji MS Teams 15 min. przed spotkaniem. Prosimy o wyłączenie mikrofonów i kamer.
 • wchodząc na spotkanie wpisz swoje pełne imię i nazwisko oraz reprezentowaną organizację/instytucję

LINK DO SPOTKANIA: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MGJiNjA0YTAtNDEzZS00NDViLWIwZjEtOTA3Y2UzNWFjMDMx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22647754c7-3974-4442-a425-c61341b61c69%22%2c%22Oid%22%3a%228d4e9364-26bb-4927-814c-ede4d6165292%22%7d

17.03.2021 (środa), godz. 14.00-16.00

Twój e-PIT dla osób z niepełnosprawnościami w tym rozliczanie ulgi rehabilitacyjnej

 • spotkanie dla organizacji, instytucji, pracujących z osobami z niepełnosprawnościami, osób z niepełnosprawnościami, ich rodzin
 • w szczególności kierujemy to spotkanie dla osób chcących skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej
 • bezpłatne spotkanie dla osób z całej Wielkopolski
 • Spotkanie poprowadzą pracownicy Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu
 • spotkanie odbywa się za pośrednictwem platformy MS Teams. Link będzie można uruchomić w przeglądarce internetowej bądź w aplikacji MS Teams 15 min. przed spotkaniem. Prosimy o wyłączenie mikrofonów i kamer.
 • wchodząc na spotkanie wpisz swoje pełne imię i nazwisko oraz reprezentowaną organizację/instytucję

LINK DO SPOTKANIA: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZmVlYjAwOTUtMGVlZi00YWQ4LWJjM2QtODRhZTEyYzk1ODMw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22647754c7-3974-4442-a425-c61341b61c69%22%2c%22Oid%22%3a%228d4e9364-26bb-4927-814c-ede4d6165292%22%7d

18.03.2021 (czwartek), godz. 16.30-18.30

Twój e-PIT – szkolenie dla wolontariuszy chcących wspierać osoby starsze i z niepełnosprawnościami w rozliczeniach PIT

 • spotkanie dla osób z całej Wielkopolski, które chciałyby wolontariacko pomagać w rozliczeniach dla osób starszych i z niepełnosprawnościami za pośrednictwem usługi Twój e-PIT
 • spotkanie poprowadzą eksperci z Izby Administracji Skarbowej
 • udział w spotkaniu nie wymaga rejestracji i odbywa się za pośrednictwem platformy MS Teams. Link będzie można uruchomić w przeglądarce internetowej bądź w aplikacji MS Teams 15 min. przed spotkaniem. Prosimy o wyłączenie mikrofonów i kamer.
 • wchodząc na spotkanie wpisz swoje pełne imię i nazwisko

LINK DO SPOTKANIA: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YWQ5OWE4M2QtMGZmOS00NGE2LWExZmEtNDYzMGM0MjYzN2Yz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22647754c7-3974-4442-a425-c61341b61c69%22%2c%22Oid%22%3a%228d4e9364-26bb-4927-814c-ede4d6165292%22%7d

Pozdrawiam,
Justyna K. Ochędzan

Wielkopolska Rada Koordynacyjna 
Związek Organizacji Pozarządowych

WP Radio
WP Radio
OFFLINE LIVE
Skip to content