Skocz do spisu treści

Biuletyn Informacyjny "Pochodni"

BIP, nr 3 (48), luty 2013

Redakcja:
Ewa Fraszka-Groszkowska - p.o. redaktora naczelnego
Rafał Kanarek
Marta Michnowska
Barbara Zarzecka
Agnieszka Żychalak

Adres redakcji:
ul. Konwiktorska 9
00-216 Warszawa
tel.: 226351910, 228312271 wew. 253,
e-mail: pochodnia@pzn.org.pl
strona internetowa: www.pochodnia.pzn.org.pl

Uwaga! Jeśli chcesz zamknąć okno a później móc wrócić do ostatnio czytanego artykułu, cofnij się do najbliższego linku "zaznacz" i otwórz go.


Spis treści

Polski Związek Niewidomych: My Cię nie widzimy, ale Ty nas możesz dostrzec
Instytut Tyflologiczny: Sądy nie przestrzegają przepisów antydyskryminacyjnych - Krzysztof Wiśniewski
Instytut Tyflologiczny: Zasłużeni dla sportu
Instytut Tyflologiczny: W stronę dotyku - Rafał Kanarek
Instytut Tyflologiczny: Wsparcie osób z wybranymi zespołami uwarunkowanymi genetycznie
Okręg Mazowiecki PZN: Choroba Stargardta pod lupę
Przychodnia Rehabilitacyjno-Lecznicza PZN: Nie taki stomatolog straszny…
Krajowe Duszpasterstwo Niewidomych: Do Matki Bożej po błogosławieństwo
Krajowe Duszpasterstwo Niewidomych: Odnowienie wiary
Zmiany są potrzebne
Je to úchvatná kultura
OgłoszeniePolski Związek Niewidomych: My Cię nie widzimy, ale Ty nas możesz dostrzec

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego, od wielu lat działamy na rzecz osób z dysfunkcją wzroku i ich otoczenia. Jesteśmy blisko tych, którzy potrzebują pomocy.
Przekaż swój 1 procent, wpisując w zeznaniu podatkowym za rok 2012 nr KRS Polskiego Związku Niewidomych: 0000042049.
My Cię nie widzimy, ale Ty nas możesz dostrzec!

zaznacz i zamknij wróć do góryInstytut Tyflologiczny: Sądy nie przestrzegają przepisów antydyskryminacyjnych - Krzysztof Wiśniewski

W dniu 29 stycznia 2013 r., w siedzibie Fundacji im. Batorego odbyła się zorganizowana przez Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego konferencja „Prawo antydyskryminacyjne w praktyce sądowej”, podczas której przedstawiono wyniki i wnioski z projektu „Monitoring stosowania przepisów prawa antydyskryminacyjnego przez wymiar sprawiedliwości”.
Celem projektu była kontrola praktycznego stosowania przez polskie sądy powszechne przepisów zapewniających ochronę przed nierównym traktowaniem oraz ocena relacji pomiędzy organizacjami pozarządowymi przeciwdziałającymi dyskryminacji a wymiarem sprawiedliwości.
Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego dokonało analizy setek orzeczeń w sprawach karnych, cywilnych i pracowniczych. Przeprowadzono również wywiady z 54. sędziami orzekającymi w sądach rejonowych, okręgowych i apelacyjnych, w wydziałach pracy, cywilnych i karnych na temat opinii dotyczących zjawiska dyskryminacji oraz roli organizacji pozarządowych w postępowaniach sądowych.
Z monitoringu wynika, że: najwięcej spraw z zakresu nierównego traktowania dotyczy sporów pracowniczych. Jedynie 33% sądów powołuje się w uzasadnieniach wyroków na orzecznictwo Sądu Najwyższego, a zaledwie 9% sądów wskazuje w uzasadnieniach wyroków na obowiązujące przepisy i orzecznictwo europejskie i międzynarodowe. Świadczy to o nieznajomości przepisów antydyskryminacyjnych. Wyniki monitoringu wskazują, że sądy różnie interpretują przepisy antydyskryminacyjne, a część środowiska sędziowskiego prezentuje postawy naznaczone stereotypami i uprzedzeniami.
Zaledwie 65% sędziów uważa, że dyskryminacja jest ważnym problemem społecznym w Polsce. Dla wielu sędziów w ogóle nie istnieje zagadnienie dyskryminacji osób niepełnosprawnych.
Wyniki zostały skomentowane przez dr Dorotę Pudzianowską (Wydział Prawa i Administracji UW, Helsińska Fundacja Praw Człowieka), Joannę Kasicką (sędzię Sądu Okręgowego w Płocku, Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych), Macieja Nawackiego (sędziego Sądu Rejonowego w Olsztynie, Wydział Karny) i Łukasza Bojarskiego (Instytut Prawa i Społeczeństwa INPRIS).
Wszyscy eksperci byli zdania, że przedstawiony raport pozostawia wiele do życzenia. Podkreślono potrzebę zmiany mentalności środowiska sędziowskiego i zwrócono uwagę, ze można to uzyskać poprzez kształcenie sędziów w zakresie antydyskryminacji.
Niestety głównie mówiono o dyskryminacji ze względu na wiek i orientację seksualną, temat niepełnosprawności był na szarym końcu, co utwierdza nas w przekonaniu, że jeszcze wiele jest w tym względzie do zrobienia.
Centrum Rehabilitacjizaznacz i zamknij wróć do góryInstytut Tyflologiczny: Zasłużeni dla sportu

Choć czasem bywa trudno, zaciskają zęby i wciąż pracują nad sobą, ucząc innych, jak pokonywać własne słabości; jak wytrwać w swoich postanowieniach; jak być maksymalnie aktywnym. Niejednokrotnie dają z siebie wszystko, by osiągnąć sukces w wybranej dyscyplinie. Za swój wkład w rozwój i upowszechnienie sportu osób niepełnosprawnych zostali w czwartek (7 lutego br.) wyróżnieni przez prezydenta RP Bronisława Komorowskiego oraz jego małżonkę odznaczeniami państwowymi.

Ordery otrzymali medaliści ubiegłorocznych Igrzysk Paraolimpijskich, a także ich trenerzy, lekarze oraz inne osoby, które przyczyniły się do sukcesów niepełnosprawnych sportowców. Wśród odznaczonych znaleźli się także reprezentanci środowiska osób niewidomych i słabowidzących.

Szczęśliwa ósemka
Najwyższe odznaczenie – Komandorski Krzyż Orderu Odrodzenia Polski otrzymał Tadeusz Milewski – dyrektor Warmińsko-Mazurskiego Okręgu PZN. – To dla mnie wielkie emocje, wspaniałe przeżycie. Jestem głęboko wzruszony – mówił tuż po powrocie z Pałacu Prezydenckiego, gdzie wręczane były odznaczenia. Dyrektor znany jest jako niestrudzony orędownik odbudowy Stadionu Leśnego, na którym przed laty startował jako biegacz na średnich dystansach. Pełni także funkcję prezesa Warmińsko-Mazurskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych. Order przyznano mu za wybitne zasługi w pracy zawodowej i działalności społecznej na rzecz osób niewidomych oraz za zasługi dla rozwoju i upowszechniania sportu osób niepełnosprawnych.
Jego współpracownik – Piotr Łożyński, prezes Okręgu PZN w Olsztynie, OKS Warmia i Mazury oraz Związku Kultury Fizycznej „Olimp”, został wyróżniony Kawalerskim Krzyżem Orderu Odrodzenia Polski. – Jest to podsumowanie, docenienie mojej pracy zawodowej, społecznej przez władze państwa i to jest bardzo cenne, myślę, że nie tylko dla mnie, ale i dla całego środowiska osób niewidomych w Polsce – mówił z radością.
Kawalerski Krzyż Orderu Odrodzenia Polski prezydent wręczył również Stanisławowi Piaskowi. Znany sportowy działacz jest prezesem Iławskiego Klubu Sportu, Kultury Fizycznej i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących. Ma także wiele sukcesów w sporcie, ostatnio głównie w strzelectwie.
Odznaczono także trójkę sportowców niepełnosprawnych wzrokowo, którzy w zeszłym roku stanęli na podium w Londynie. Joanna Mendak, niedowidząca pływaczka, trzykrotna złota medalistka igrzysk paraolimpijskich na 100 metrów stylem motylkowym, otrzymała Oficerski Krzyż Orderu Odrodzenia Polski. Natomiast Złotym Krzyżem uhonorowano kolarzy Artura Korca oraz Krzysztofa Kosikowskiego, którzy z Londynu przywieźli srebrny medal. Zdobyli go w wyścigu tandemów ze startu wspólnego. Kawalerskim Krzyżem Orderu Odrodzenia Polski odznaczeni zostali także trenerzy niewidomych i słabowidzących sportowców: Mirosław Jurek oraz Edward Dec.

Zmagania nie tylko sportowe
W sumie Prezydent RP odznaczył 56 osób związanych ze sportem niepełnosprawnych (pełna lista poniżej). Podczas przemówienia szczególne słowa skierował do paraolimpijczyków: – Chciałbym powiedzieć zupełnie prywatnie: dziękuję. Dziękuję za fantastyczne widowisko, za wspaniałą lekcję postaw ludzkich i obywatelskich, za to, że mogliśmy przeżywać i Państwa sukcesy, i Państwa porażki, że mogliśmy w tym widzieć cząstkę zmagania się z życiem. To jest ważna lekcja dla nas wszystkich.
Zmaganie to widzi nie tylko w kontekście sportowej rywalizacji. -To szczególna walka ze wszystkimi ograniczeniami, słabościami, walka także o to, aby pokazać swoje sukcesy światu – dodał.
Już od wielu lat mówi się bowiem o tym, że media nie są zainteresowane transmitowaniem Paraolimpiady i rzadko wspominają o sportowych sukcesach osób niepełnosprawnych. A przecież aktywność fizyczna w ich życiu pełni niezwykłą rolę.
- Jest wypełnieniem mojej pracy zawodowej, pracy społecznej, daje wiele możliwości. To przede wszystkim kontakty z ludźmi, nowe sytuacje, nowe wyzwania, możliwość zmierzenia się ze swoimi słabościami, umiejętność rywalizacji - mówi Piotr Łożyński. - Jest jednym z ogniw kompleksowej rehabilitacji osób niepełnosprawnych, w tym niewidomych i słabowidzących – dodaje Milewski.
W ubiegłym roku Polacy zdobyli na Igrzyskach Paraolimpijskich 36 medali. Już wkrótce szansa na powtórzenie tego sukcesu. Bronisław Komorowski, podczas spotkania w Pałacu Prezydenckim, przekazał na ręce Rafała Wilka, jednego z odznaczonych niepełnosprawnych sportowców, narodową flagę, która będzie towarzyszyła ekipie polskich zawodników na Zimowych Igrzyskach Paraolimpijskich w Soczi w 2014 r.
Wręczając ją przyznał, że ze spokojem i nadzieją czeka na to wydarzenie. – Życzę sukcesów – na tej niełatwej drodze – sportowych oraz życiowych – powiedział. – A całej Polsce życzę, abyśmy potrafili współodczuwać dumę z osiągnięć sportowych i wspólnie przeżywać tę szczególną lekcję postaw – dodał na koniec.

W spotkaniu wzięli udział ministrowie w Kancelarii Prezydenta: Sławomir Rybicki – sekretarz stanu w KPRP, Maciej Klimczak – podsekretarz stanu w KPRP, Irena Wóycicka podsekretarz stanu w KPRP, a także doradcy prezydenta RP oraz Joanna Mucha - minister Sportu i Turystyki, parlamentarzyści i bp. Marian Florczyk - delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Sportowców.

Odznaczeni zostali:

za wybitne zasługi w pracy zawodowej i działalności społecznej na rzecz osób niewidomych, za zasługi dla rozwoju i upowszechniania sportu osób niepełnosprawnych

KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI
Tadeusz MILEWSKI

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI
Piotr ŁOŻYŃSKI
Stanisław PIASEK

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI
pośmiertnie: Adam BORCZUCH (odznaczenie odebrał syn Arkadiusz BORCZUCH)

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI
Jacek CIOCHOŃ

za wybitne osiągnięcia sportowe, za promowanie Polski na arenie międzynarodowej

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI
Marta MAKOWSKA
Joanna MENDAK
Dariusz PENDER

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI
Tomasz BLATKIEWICZ
Alicja FIODOROW
Piotr GRUDZIEŃ
Tomasz RĘBISZ
Rafał WILK
Paulina WOŹNIAK

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI
Ewa DURSKA
Artur KORC
Krzysztof KOSIKOWSKI
Karolina KUCHARCZYK
Maciej LEPIATO
Mateusz MICHALSKI
Barbara NIEWIEDZIAŁ
Katarzyna PIEKART
Grzegorz PLUTA

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI
Oliwia JABŁOŃSKA
Karol KOZUŃ
Arleta MELOCH
Daniel PEK
Janusz ROKICKI
Mariusz SOBCZAK

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI
Alicja EIGNER
Rafał KORC
Milena OLSZEWSKA
Karolina PĘK

za wybitne osiągnięcia w pracy szkoleniowej i trenerskiej, za zasługi dla rozwoju i upowszechniania sportu osób niepełnosprawnych

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI
Adam KACZOR
Wojciech KIKOWSKI
Tadeusz NOWICKI

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI
Edward DEC
Marek GNIEWKOWSKI
Mirosław JUREK
Zbigniew LEWKOWICZ
Elżbieta MADEJSKA
Grzegorz MUSZTAFAGA
Winicjusz NOWOSIELSKI
Aleksander POPŁAWSKI
Jacek SZCZYGIEŁ

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI
Tomasz BARTOSIK
Bogusław JUSIAK
Waldemar NOWOTNY
Longin WRÓBEL

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI
Radosław ŻABSKI

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI
Maciej BIENIASZ-KRZYWIEC
Jacek LACHOR
Leszek ZBLEWSKI

za zasługi dla ochrony zdrowia, za działalność na rzecz rozwoju sportu osób niepełnosprawnych

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI
Wojciech GAWROŃSKI
Jacek MALESZA

za zasługi w działalności artystycznej i charytatywnej na rzecz promowania sportu osób niepełnosprawnych

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI
Monika KUSZYŃSKA

Centrum Komunikacji

zaznacz i zamknij wróć do góryInstytut Tyflologiczny: W stronę dotyku - Rafał Kanarek

- Wypuszczona na rynek w ubiegłym roku Nokia 808 Pure View to nasz ostatni telefon działający na Symbianie – taki komunikat ogłosił producent w styczniu br. Kolejne modele Nokii, również z serii Pure View będą oparte na platformie Windows Phone. Co to oznacza dla osób niewidomych?

Pamiętamy, gdy w połowie obecnej dekady na polskim rynku pojawiły się płatne programy udźwiękawiające telefony działające na Symbianie. To był wielki krok do przodu, komórki stały się wreszcie dostępne dla osób niewidomych. Przyzwyczailiśmy się do tego systemu, który działa dobrze i w miarę stabilnie. A oprogramowanie udźwiękawiające telefony komórkowe z Symbianem (Talks, Mobile Speak, czy darmowy Nokia Screen Reader) nieodwracalnie zmieniło korzystanie z komórek przez niewidomych. Dopiero udźwiękowiony IOS w iPhonie oraz w miarę działający system Android (z płatnym lub bezpłatnym programem udźwiękawiającym) przekonał niektóre osoby niewidome do korzystania z telefonów dotykowych.

Gdy nie wiadomo, o co chodzi…
W podsumowaniu finansowym Nokii za ostatni kwartał 2012 r. czytamy: „W czasie przejścia na Windows Phone w 2012 roku w dalszym ciągu kontynuowaliśmy sprzedaż urządzeń z systemem Symbian. Nokia 808 PureView, która prezentuje nasze możliwości obrazowania i która weszła na rynek w połowie 2012 roku, była ostatnim telefonem Nokii z systemem Symbian” (www.telepolis.pl/.../symbian-oficjalnie-umarl,2,3,27364.html). By spróbować zrozumieć stanowisko telekomunikacyjnego giganta, który staje się coraz mniejszym graczem na rynku na rzecz rosnących w siłę Apple i Samsunga, warto przytoczyć wyniki sprzedażowe za ubiegły rok. W porównaniu do 4 mln sprzedanych w ubiegłym roku dość rozreklamowanych telefonów z WP (Windows Phone) – Nokia Lumia – fiński producent sprzedał 2 mln telefonów z Symbianem.
Wszystko więc wskazuje na to, że od telefonów dotykowych odwrotu nie ma, bo sprzedaż symbianowych telefonów będzie spadać na korzyść wciąż zdobywającego popularność Androida, używanego przez wiele osób IOS oraz firmowanego przez Nokię produktu Microsoft – ww. Windows Phone. Dlatego też osoby niewidome będą musiały liczyć na to, że producenci smartfonów stworzą urządzenie przyjazne niewidomym lub też nauczyć się nowego sposobu obsługi telefonu za pomocą gestów, a nie przycisków.

Dotykać czy zrezygnować…
Mimo krótkiej żywotności baterii telefony dotykowe, zarówno te produkowane przez Apple, jak i inne firmy, zdobywają coraz większe grono zwolenników. Można powiedzieć, że obecnie żyjemy w epoce dotyku, a standardowa klawiatura (również typu qwerty) odchodzi do lamusa. Obsługa dotykowa wymaga od użytkownika innego podejścia do urządzenia. Zamiast wciskać klawisze, trzeba przesunąć palcem lub stuknąć w ekran, by otworzyć daną aplikację. Dlatego też wydawało się, że urządzenia dotykowe nigdy nie będą dostępne, bo trudniej chyba udźwiękowić urządzenie, które możemy dotknąć w dowolnym miejscu ekranu, by wywołać określoną funkcję, czy program. Na szczęście kilka lat temu firma Apple w myśl zasady „produkt ma być dostępny dla wszystkich” wypuściła iPhone z wbudowanym Voice Over (udźwiękowieniem wszystkich wgranych aplikacji). Code Factory również stworzyła wsparcie dla telefonów dotykowych z Symbianem oraz niektórych modeli z Windows Phone. Niestety w tyle był wciąż rozwijany system Android, którego próby udźwiękowienia były podejmowane przez różne firmy. Chyba najmniej popularny wśród niewidomych Android również doczekał się płatnych i darmowych rozwiązań udźwiękawiających system. Patrząc w przyszłość można powiedzieć, że nie uciekniemy od obsługi smartfonów dotykowych, ale to od producentów oprogramowania będzie zależeć, czy WP, Android lub IOS znajdą swoją pozycję wśród użytkowników z dysfunkcją wzroku.

Centrum Komunikacji

zaznacz i zamknij wróć do góryInstytut Tyflologiczny: Wsparcie osób z wybranymi zespołami uwarunkowanymi genetycznie

Polski Związek Niewidomych zaprasza osoby bezrobotne i nieaktywne zawodowo (między 16 a 65 rokiem życia) z uszkodzeniem wzroku spowodowanym schorzeniami genetycznymi oraz członków ich najbliższego otoczenia do udziału w dwuletnim projekcie „Wsparcie osób z wybranymi zespołami uwarunkowanymi genetycznie”.

Jeśli chcesz:
- skorzystać z porad specjalistów w dziedzinie chorób genetycznych, tyflopedagogiki, doradztwa zawodowego, prawa, psychologii,
- dowiedzieć się, jak założyć własną działalność gospodarczą i efektywnie poszukiwać pracy,
- podjąć naukę lub odbyć staż rehabilitacyjny u pracodawcy/ na stanowisku pracy,
zgłoś się do nas, rekrutacja trwa!

Zgłoszenia zawierające imię, nazwisko, wiek, nazwę schorzenia, adres i telefon prosimy przesyłać pod adres: afabisiak@pzn.org.pl
Więcej szczegółów znajdziesz na stronie www.pzn.org.pl/onzug lub pod numerem telefonu 22 635 52 84.

Projekt Wsparcie osób z wybranymi zespołami uwarunkowanymi genetycznie realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet: I. Zatrudnienie i integracja społeczna, Działanie: 1.3. Ogólnopolskie programy integracji i aktywizacji zawodowej, Poddziałanie: 1.3.6. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – projekty systemowe.
Czas trwania projektu: 1.12.2012 r. – 30.11.2014 r.
Lider projektu – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Partnerzy Projektu – Polski Związek Niewidomych, Polskie Stowarzyszenie Pomocy Chorym na Fenyloketonurię i Choroby Rzadkie „Ars Vivendi”.
Centrum Rehabilitacji

zaznacz i zamknij wróć do góryOkręg Mazowiecki PZN: Choroba Stargardta pod lupę

Osoby z chorobą Stargardta lub dnem żółtoplamistym mogą wziąć udział w badaniach mających na celu ustalenie podłoża genetycznego tych schorzeń. Prowadzi je obecnie Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny przy ul. Sierakowskiego 13 w Warszawie. Szczegółowe informacje można uzyskać w Okręgu Mazowieckim Polskiego Związku Niewidomych, u p. Agnieszki Kisielińskiej (nr tel.: 508 617 370).
Choroba Stargardta lub dno żółto-plamiste to dwie formy jednej choroby genetycznej narządu wzroku, spowodowanej mutacją w genie ABCA4, rzadziej CNGB3 albo ELOVL4. Jest to najczęstsza młodzieńcza dystrofia plamki. Jako pierwszy opisał je berliński oftalmolog Karl Stargardt w 1909 roku.


zaznacz i zamknij wróć do góryPrzychodnia Rehabilitacyjno-Lecznicza PZN: Nie taki stomatolog straszny…

Profesjonalna obsługa w miejscu przyjaznym osobom niewidomym, krótkie terminy oczekiwania na pusty fotel dentystyczny, bezpłatne leczenie w ramach NFZ oraz konkurencyjne ceny usług dodatkowych – to wszystko sprawia, że warto zapisać się na leczenie właśnie tu.

Znana wśród osób niewidomych i słabowidzących warszawska Przychodnia Rehabilitacyjno-Lecznicza PZN przy ul. Karmelickiej 26 kojarzy się głównie z miejscem, gdzie można zbadać i usprawnić swój wzrok. Nie wszyscy wiedzą, że ma ona w swojej ofercie również usługi w zakresie stomatologii zachowawczej i protetyki.

Na leczenie można zapisywać się osobiście w przychodni lub telefonicznie pod nr tel. 22 635 67 02.
Pacjentów przyjmują lekarze stomatolodzy: Beata Nowek-Szczodrak oraz Małgorzata Selwon.

zaznacz i zamknij wróć do góryKrajowe Duszpasterstwo Niewidomych: Do Matki Bożej po błogosławieństwo

Krajowe Duszpasterstwo Niewidomych zaprasza na ogólnopolską pielgrzymkę do Matki Bożej Bolesnej w kościele farnym w Chełmnie w dniach 13–14 września 2013 roku. Zapisy przyjmowane są do 15 czerwca 2013 roku w klasztorze przy ul. Piwnej . Opłatę 10 złotych od osoby płacimy na miejscu. Planowany przyjazd grup od godziny 12.00. Od godziny 14.00 rozpoczęcie programu pielgrzymki. Szczegółowe informacje o koronowanym wizerunku można znaleźć na stronie parafii: www.wnmpchelmno.pl.

zaznacz i zamknij wróć do góryKrajowe Duszpasterstwo Niewidomych: Odnowienie wiary

Duszpasterstwo Niewidomych przy ul. Piwnej w Warszawie zaprasza osoby niewidome i niedowidzące oraz ich przyjaciół na rekolekcje wielkopostne, które odbędą się w kościele św. Marcina w dniach 9 i 10 marca 2013 roku (sobota i niedziela). Poprowadzi je o. Mirosław Pilśniak, dominikanin (program spotkania poniżej).
Kolejne rekolekcje odbędą się w Laskach pod Warszawą w dniach od 30 kwietnia do 3 maja 2013 roku. Rozpoczynają się kolacją 30 kwietnia we wtorek, a kończą obiadem 3 maja w piątek.

Program rekolekcji wielkopostnych:
9 marca
10.30 – I konferencja
11.00 – 12.30 - Adoracja Najświętszego Sakramentu i Spowiedź
12.30 – II konferencja
13.00 – Obiad
14.00 – III konferencja
15.00 – Msza święta

10 marca
11.00 – Msza święta
Konferencja

zaznacz i zamknij wróć do góryZmiany są potrzebne

31 stycznia 2013 r. w siedzibie Biura Rzecznika Praw Obywatelskich przy Alei Solidarności 77 w Warszawie odbyła się debata „Rynek pracy dla osób z niepełnosprawnościami”. Celem spotkania było wypracowanie wniosków i rekomendacji dla organów władzy publicznej i organizacji społecznych w świetle wymagań, jakie stawia przed Polską ratyfikowana we wrześniu 2012 r. Konwencja ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych.
Konferencję otworzyła rzecznik praw obywatelskich, prof. Irena Lipowicz, wskazując na potrzebę zmian w podejściu do osób z niepełnosprawnościami oraz przepisach prawa pracy i zabezpieczenia społecznego dotyczących sytuacji osób z niepełnosprawnościami. Wskazała, że reformy muszą objąć także system edukacji, który należy oprzeć na modelu edukacji włączającej, a nie segregacyjnej.
W pierwszej części spotkania pani Anna Błaszczak, zastępczyni dyrektora Zespołu Prawa Konstytucyjnego i Międzynarodowego, zaprezentowała wydaną przez BRPO monografię „Najważniejsze wyzwania po ratyfikacji przez Polskę Konwencji ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych”. W dalszej kolejności swoimi historiami, wiążącymi się z pokonywaniem trudności na rynku pracy, podzielili się Małgorzata Radziszewska, członkini Komisji Ekspertów ds. Osób z Niepełnosprawnością oraz Stowarzyszenia Kobiet Niepełnosprawnych ONE.pl, dr Mariusz Sak z Oddziału Łódzkiego Polskiego Związku Głuchych, radca prawny Monika Orłowska oraz Michał Korwin-Kossakowski i Karolina Makowiecka – przedstawiciele Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym.
Następnie głos zabrali członkowie Komisji Ekspertów ds. Osób z Niepełnosprawnością przy RPO. Dr Katarzyna Roszewska przedstawiła szanse dla osób niepełnosprawnych łączące się z uczestnictwem w otwartym rynku pracy. Aleksander Waszkielewicz zaprezentował obecnie obowiązujący system orzecznictwa i wsparcia, wpływ tego systemu na aktywność zawodową osób z niepełnosprawnościami oraz proponowane kierunki zmian.
Druga część spotkania koncentrowała się wokół dostępności i dostosowania rynku pracy dla osób z niepełnosprawnością. Jacek Zadrożny z Komisji Ekspertów przedstawił znaczenie uniwersalnego projektowania i nowych technologii dla dostępności rynku pracy, natomiast Monika Zakrzewska, reprezentująca Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, koordynatorka Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie – Centrum DZWONI, skomentowała bieżący stan zatrudnienia wspomaganego osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz szanse i zagrożenia związane z obecnym stanem prawnym.
Debata nad rynkiem pracy osób z niepełnosprawnościami przyniosła wiele cennych wniosków, których szerzeniem zajmie się Rzecznik Praw Obywatelskich. Ogólną konstatacją może być stwierdzenie, że wzmacniać należy aktywność zawodową osób z niepełnosprawnościami na otwartym rynku pracy. Obecny kształt przepisów prawa nie wspiera aktywności zawodowej, ale promuje bierność zawodową, a podejmowanie pracy przez osoby niepełnosprawne rodzi ryzyko utraty pomocy państwa, przyznawanej właśnie ze
względu na niepełnosprawność. Jeden z uczestników spotkania zauważył, że „Konwencja przewraca wszystko do góry nogami”. Jednak w odczuciu uczestników spotkania potrzebne są zasadnicze zmiany, aby osiągnąć cele zakładane w konwencji, dzięki którym osoby z niepełnosprawnością będą w pełni korzystać ze swoich praw, w tym prawa do pracy.
W debacie wzięło udział ponad 100 osób, przez Internet dyskusję obserwowało ponad 23 000 osób.
W debacie uczestniczyli: przedstawiciele instytucji państwowych, organizacji pozarządowych i organizacji pracodawców oraz uczelni wyższych. Więcej informacji na stronie: www.rpo.gov.pl
Źródło: www.rpo.gov.pl

zaznacz i zamknij wróć do góryJe to úchvatná kultura

To nie będzie czeski film. Nie będzie tak, że nikt nie będzie wiedział, o co chodzi. Każdy, kto zechce, dowie się dużo, a przynajmniej zatęskni za tym, by czegoś się dowiedzieć. Myśl przewodnia – Czechy.
Fundacja Kultury bez Barier zaprasza na kolejne spotkanie w ramach cyklu „Zakochaj się w kulturze”. Tym razem, wspólnie z jej pracownikami i zaproszonymi gośćmi, zastukamy do drzwi Czech, zjawimy się nad Wełtawą i, bardzo w to wierzymy, zakosztujemy odrobiny pohody. Przewodnik będzie wyborny – Mariusz Szczygieł, redaktor, dziennikarz, autor bestsellerowych książek o naszych południowych sąsiadach „Gotland” i „Zrób sobie raj”. A po rozmowie o Czechach, już prawdziwy czeski film, zdobywca Oskara i Złotego Globu – „Kola” Jana Svěráka, oczywiście z audiodeskrypcją i napisami (polską ścieżką dialogową).
Spotkanie odbędzie się 25 lutego 2013 roku w Mazowieckim Centrum Kultury i Sztuki (Warszawa, ul. Elektoralna 12). Początek, tym razem wyjątkowo, o godzinie 17.30.
Wstęp jest bezpłatny, organizatorzy proszą jednak o wcześniejszą rezerwację miejsc. Zgłoszenia przyjmuje Robert Więckowski – e-mail: robert@kulturabezbarier.org, tel.: 22 486 98 42 wew. 4
Mariusz Szczygieł, redaktor, założyciel i członek zarządu Fundacji Instytut Reportażu oraz w jej ramach Polskiej Szkoły Reportażu i księgarni z literaturą faktu Wrzenie Świata., autor książek o Czechach „Gotland” i „Zrób sobie raj”. Oba tytuły to, zupełnie subiektywnie, zjawiskowe opowieści o naszych południowych sąsiadach. We wstępie do „Zrób sobie raj” autor napisał „Marzyła mi się książka o moim ulubionym kraju bez napinania się. Żeby nie musiała odzwierciedlać, obiektywizować, syntetyzować. Jestem niechlujnym czechofilem, ta książka nie jest ani kompetentnym przewodnikiem po kulturze czeskiej, ani po Czechach. Nie jest obiektywna. Nie rości sobie pretensji do niczego. Jest wyłącznie o tym, co mnie zafascynowało przez ostatnich 10 lat, od kiedy pierwszy raz przyjechałem do tego kraju. Jest wielką notatką z lektur i ze spotkań z ludźmi, których chciałem tam spotkać.”
„Kola” to niesamowita, zabawna i wzruszająca opowieść o przyjaźni pewnego muzyka z pięcioletnim chłopcem, przyjaźni nieoczekiwanej, narzuconej przez los. Wszystko zaczyna się, gdy muzyk – playboy i lekkoduch żeni się z pewną Rosjanką. Ślub to kontrakt – on dostaje pieniądze, ona obywatelstwo czeskie i szansę na wyjazd dalej na zachód. Kobieta rzeczywiście wyjeżdża, porzuca jednak syna, który trafia do przybranego taty. 5-letni Kola zaprowadzi muzyka w światy, których istnienia nawet nie podejrzewał.
Projekt „Zakochaj się w kulturze” to pomysł na wprowadzenie w światy kultury osób niepełnosprawnych sensorycznie, na edukację kulturalną oraz udostępnianie im wydarzeń artystycznych. Ma prowadzić do pełniejszego włączania niewidomych i niesłyszących widzów w rytm życia kulturalnego, przyzwyczaić ich do bieżącego śledzenia wydarzeń artystycznych, przekonać, że ta sfera życia jest ważna i może być dostępna dla każdego. Istotnym aspektem projektu jest też jego wymiar edukacyjny. Działania podejmowane w ramach „Zakochaj się w kulturze” mają stać się vademecum o możliwościach poznawczych i potrzebach osób z niepełnosprawnością sensoryczną; vademecum kierowanym do artystów, animatorów kultury i jej menadżerów.

zaznacz i zamknij wróć do góryOgłoszenie

Poszukuję kolegi szkolnego z Kościerzyny. Nazywa się Tadeusz Radelski i według mojej wiedzy jest obecnie masażystą. Proszę o kontakt pod numerem 660 – 794 – 625.
Wiesław Trockizaznacz i zamknij wróć do góry

Wersja offline wygenerowana automatycznie.
Copyright © 2009 Pochodnia. Wszelkie prawa zastrzeżone.