Telemedycyna w czasie epidemii

AKTUALNOŚCI » Telemedycyna w czasie epidemii

Szanowni Państwo,

 

Uprzejmie informuję, że w odpowiedzi na potrzeby wynikające z obecnej sytuacji epidemiologicznej, Fundacja Telemedyczna Grupa Robocza, członek naszego Komitetu, opracowała pod honorowym patronatem Ministra Zdrowia, poradniki dla pacjentów oraz lekarzy dot. zasad udzielania świadczeń zdrowotnych w modelu telemedycznym. Poradniki w jasny sposób wyjaśniają jak poprawnie udzielać i uczestniczyć  w konsultacjach telemedycznych. W związku z potencjalnym zagrożeniem zakażenia wirusem oraz koniecznością ograniczenia do maksimum osobistych kontaktów z lekarzem, realizacja świadczeń zdrowotnych w formie zdalnej staje się w wielu przypadkach koniecznością. Mając na uwadze powyższe, przekazuję link do strony internetowej, na której znajduje się przedmiotowy materiał

 http://telemedycyna-poradnik.pl/ 

i zwracam się z prośbą o szerokie udostępnienie go w Państwa środowisku (ze względu na dużą pojemność dokumenty nie zostały przekazane w formie załączników).

 

Z poważaniem,                                                                                                                

 

Joanna Szymańska

radca ministra

 

Sekretarz

Komitetu Dostępność Plus dla zdrowia

mail: kdp@mz.gov.pl

m. + 48 882 354 594