PORADNICTWO PRAWNE

PROJEKTY  » WIELKOPOLSKIE CENTRUM REHABILITACJI OSÓB NIEWIDOMYCH I NIEDOWIDZĄCYCH III - Kurs na samodzilność » PORADNICTWO PRAWNE

Zapraszamy w wyznaczone dni do korzytsania z bezpłatnych porad prawnych od godz. 14:00.

Wsparcia udziela Pan Grzegorz Tur.

 

Harmonogran na 2018:

 

- 22.01.2018

 

- 19.02.2018

 

- 05.03.2018