INFORMACJA BEZ BARIER - 2019

PROJEKTY  » INFORMACJA BEZ BARIER - 2019

Projekt jest kontynuacjĄ działalności punktu informacyjnego, który świadczył kompleksową obsługę osób niewidomych i niedowidzących.

Osoby niewidome zgłaszają się z problemami i zapytaniami dotyczącymi zarówno życia codziennego jak i edukacji i zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Będziemy odpowiadać na konkretne pytania, pomagać w rozwiązywaniu trudności i ułatwiać funkcjonowanie w codziennym życiu. Punkt informacyjny będzie czynny codziennie od poniedziałku do piątku 7:30 – 15:30 oraz w środy i piątki dodatkowo do 17:00.

Zadanie ma charakter ciągły, całoroczny.

ZAPRASZAMY