GRYPY WSPARCIA SPOŁECZNEGO

PROJEKTY  » WIELKOPOLSKIE CENTRUM REHABILITACJI OSÓB NIEWIDOMYCH I NIEDOWIDZĄCYCH III - Kurs na samodzilność » GRYPY WSPARCIA SPOŁECZNEGO

  • grupa podczas zajeć
    grupa podczas zajeć
  • grupa podczas zajeć
    grupa podczas zajeć
  • grupa podczas zajeć
    grupa podczas zajeć

Zapraszamy uczestników projektu na spotkania grupowe.